דף הבית » זכויות בעבודה » אירוע מוחי כתאונת עבודה

אירוע מוחי כתאונת עבודה

אם אירוע מוחי מוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יש להכרה זו משקל רב מאחר והיא משפיעה על עתידו הכלכלי והסוציאלי של האדם שלקה בו, במיוחד אם בעקבות האירוע נפגע כושר ההשתכרות שלו.

כל המידע על הכרה באירוע מוחי בתאונת עבודה מגש לכם על ידי פורטל בשבילך.

הכרת אירוע מוחי כתאונת עבודה בביטוח הלאומי

אם לקה אדם באירוע מוחי במהלך עבודתו, באפשרותו להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי שיכיר באירוע כתאונת עבודה. כדי לעשות זאת עליו להגיש טופס תביעה לביטוח הלאומי, הכולל מסמכים רפואיים, עדויות של עמיתים לעבודה וכל תיעוד הרלוונטי למקרה.

הביטוח הלאומי מצידו בודק את האירועים שקדמו לאירוע המוחי, מה מידת השפעתם על התרחשות האירוע וחיפוש אחר כל קשר נסיבתי בין האירוע לעבודה. חקירת הביטוח הלאומי נעשית מהאספקט הרפואי, המשפטי והעובדתי.

לפי המוסד לביטוח הלאומי, גם אם לקה אדם באירוע מוחי במהלך עבודתו, לא תמיד ייחשב האירוע כתאונת עבודה. מנגד, ישנם מקרים בהם לקה אדם באירוע מוחי אחרי שעות העבודה ובכל זאת הוא מוכר כתאונת עבודה, בשל הנסיבות בעבודה שייתכן והובילו לאירוע זה.

מילוי טופס התביעה במוסד לביטוח הלאומי צריך להיות מדויק ומגובה בטפסים הנדרשים ורצוי שיתבצע בליווי עורך דין מוסמך ובקיא בהלכות ודיני המוסד לביטוח לאומי, מאחר ולעתים טעויות בהגשת התביעה עלולות לעלות לתובע בהפסד של זכויות רבות וכסף רב.

במקרים בהם דוחה הביטוח הלאומי את התביעה, זכאי התובע לערער על ההחלטה בתוך ששה חודשים מיום ההחלטה. את הערעור יש להגיש לבית הדין לעבודה.

פורטל בשבילך הוקם כדי לתת מענה על כל סוגיה ושאלה בנוגע לזכויותיכם, ביניהן הכרת אירוע מוחי כתאונת עבודה. כל המידע המוצג בפניכם הינו עדכני ורלוונטי למקרה, כמו גם סיוע מקצועי הניתן על ידי אנשי מקצוע המתמחים בנושא זה ובדיני וחוקי המוסד לביטוח לאומי.

זכויות נפגע אירוע מוחי במוסד לביטוח הלאומי

עובד שהמוסד לביטוח לאומי הכיר באירוע המוחי בו לקה כתאונת עבודה זכאי למספר הטבות וזכויות:

  • דמי פגיעה: מדובר בתשלום שיקבל העובד עבור התקופה בה נעדר מהעבודה. דמי פגיעה משולמים לתקופה של עד שלושה חודשים והם בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים משכרו, כפי שהיה טרם הפגיעה. התשלום משולם על ידי הביטוח הלאומי.
  • קצבת נכות: לאחר שהביטוח הלאומי הכיר באירוע המוחי כתאונת עבודה, יוכל העובד להגיש תביעה לקבלת דרגת נכות. קביעת דרגה זו מתבצעת אחרי שמתייצב האדם בפני עדה רפאית, הבוחנת את ההגבלות השונות שנגרמו לו בעקבות האירוע המוחי, גופניות, מנטליות והתנהגותיות והשפעתן על כושר השתכרותו. בהתאם לשיעור הנכות שייקבע לאדם, ייקבע גם גבה קצבת הנכות שלו.
  • נכות זמנית: מצבים בהם מצבו הרפואי של אדם טרם התייצב אולם קיימת סבירות שיחול שיפור במצבו, מזכים את העובד, בנוסף לקבלת דמי פגיעה, בקבלת קצבת נכות זמנית, עד שיחול שיפור במצבו. את הקביעה הזו מבצעת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי וכן את דרגת הנכות שתקבע את גובה הקצבה לה זכאי העובד.
  • נכות צמיתה: אם נקבעה נכות זמנית ולאחריה לא חל שיפור במצבו של העובד, תיקבע לו נכות צמיתה. אם היא בדרגת חומרה של חמישה עד תשעה עשר אחוזים, יקבל העובד מענק חד פעמי.

עובד ששכרו נפגע משמעותית בעקבות האירוע המוחי זכאי לתבוע מהמוסד לביטוח הלאומי תוספת כספית בנוסף לסכומים שכבר נקבעו לו. גובה התופסת נקבע על ידי בט"ל בהתאם לירידת שכרו ובכפוף לחוקי וחישובי מוסד זה.

אם אתם או בן משפחתכם חוויתם אירוע מוחי, חשוב מאד להבין במלואן את הזכויות המגיעות לכם, במיוחד אם האירוע משפיע כל הזכויות הסוציאליות שלכם ועל כושר ההשתכרות שלכם, כפי שהיה טרם האירוע.

חשוב לזכור כי המוסד לביטוח לאומי אינו שש להכיר בכל אירוע מוחי כתאונת עבודה ונדרשת התמדה והגשת התביעה באורח מסודר וברו וגם להיות מכנים להליך שעלול להיות ארוך ומסורבל.

פורטל בשבילך מעמיד עבורכם את מיטב עורכי הדין, המתמחים בדיני עבודה וזכויות רפואיות ובדיני המוסד לביטוח לאומי. מילי פרטיכם בטופס המקוון יאפשר לכם לקבל את כל המידע הנדרש בנוגע לזכויותיכם, וכן יעוץ, סיוע והסברים עדכניים בדבר הזכאות. מילוי הפרטים הוא הליך קצר ואינו מחייב בדבר.

 

ליצירת קשר מלא את הפרטים

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות