נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות נכים » זכויות נכים בישראל

זכויות נכים בישראל

קצבאות נכות בביטוח לאומי ניתנות לאנשים אשר עקב מצב בריאותי אינם מסוגלים לעבוד או חווים ירידה בכושר עבודתם. כמו כן, בעלי נכות יכולים לקבל שירותי שיקום, לרבות מימון לימודים ושילוב תעסוקתי

הטבות וזכויות לנכים ביטוח לאומי

נכות מביטוח לאומי מוכרת על סמך אישורים רפואיים רלוונטיים על סמך ועדה מטעמו, הקובעת את אחוזי הנכות להם זכאי המבוטח. בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו, נקבעת גם קצבת הנכות שלו.

נכה שהוכר ככזה על ידי הביטוח הלאומי, זכאי לקצבת נכות על פי הקריטריונים הבאים:

  • תושב ישראלי על פי חוק מעל גיל 18 ולפני גיל פרישה לפנסיה
  • אדם עובד שאיבד את כושר ההשתכרות שלו בלפחות 50 אחוזים או עקרת בית, אף היא, איבדה לפחות חמישים אחוזים מיכולת התפקוד שלה במשק הבית.
  • אדם שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנכה של לפחת 60 אחוזי נכות. הכרה זו נקבעת על פי "ספר המבחנים" של המוסד לביטוח הלאומי ועל ידי וועדה רפואית מיוחדת.

קצבת הנכות משולמת על ידי המוסד לביטוח הלאומי. גובה הקצבה נקבע על פי דרגת הנכות וחומרתה. מטרת הקצבה היא מתן אפשרות לקיום הוגן והיכולת לרכישת תרופות, מזון, דיור וביגוד.

נכות עקב מצב רפואי נבדקת על ידי המוסד לביטוח לאומי ובהתאם למצב נקבעת תקופת תשלם הקצבה. באפשרות המוסד לקבוע תשלום לכל החיים, במידה ומדובר על נכות לצמיתות או שהמבטח יזומן לוועדות נוספות בהן ייבדק מצבו בשנית ותקבע זכאות חדשה.

כל הדרגות והקריטריונים לקביעתן, נקבעות בהתאם לנהלים, תקנות נכות ביטוח לאומי ופרמטרים נוספים הנקבעים על ידי מוסד זה. גובה הקצבה מחושב לע פי השכר הממוצע במשק ולפי אחוזי הנכות.

הטבה נוספת לנכים מטעם הביטוח הלאומי היא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה בה הם מקבלים קצבת נכות.

האם הכנסה מעבודה משפיעה על זכויות נכים – קצבאות נכות?

הזכאות מביאה בחשבון גם הכנסה מעבודה. אם הפונה אינו עובד או שהכנסתו, בין כשכיר ובין אם כעצמאי, נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע (7,122 ש"ח נכון ל-1 בינואר 2023), הם עשויים לזכות. עבור נשים נשואות שאינן מועסקות כיום, הזכאות נבחנת אחרת. אם אישה נשואה לא עבדה במשך 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים בתוך 48 החודשים שלפני הגשת התביעה, או אם הופסקה עבודתה לאחר הגשת התביעה, היא תיבחן כעקרת בית.

מהן זכויות נכה לפי מספר הליקויים?

נכות רפואית היא תנאי זכאות קריטי נוסף. על רופא ביטוח לאומי לקבוע כי למבקש שיעור נכות רפואית של 60% לפחות, או 40% עם מספר ליקויים רפואיים, כאשר לליקוי אחד לפחות נקבעה שיעור נכות רפואית של 25%. בכל מקרה, שיעור נכות כזה לא אמור למנוע עבודה לנכים במשרדי הממשלה לפי התקן שנקבע. 

מהן זכויות נכה 100 אחוז ואיך קובעים אותן?

יש לקבוע שהמועמד אינו מסוגל לעבוד או בעל יכולת להשתכר מופחתת ב-50% לפחות. יש לדרג את דרגת אי הכושר שלהם כ-60%, 65%, 74% או 100%. מטבע הדברים, זכויות נכים 100 אחוז מעניקות הטבות רבות יותר.

בנוסף לקצבת נכים הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי, קיימות עוד זכויות לנכים מטעם המדינה.

זכויות לנכים ברשויות המקומיות

נכים המקבלים קצבאות נכות מהביטוח הלאומי, זכאים להקלות בתשלומי הארנונה של הרשות המקומית. קבלת ההטבה מותנית בהגשת בקשה לרשויות המקומיות.

המוסד לביטוח לאומי קבע לכם דרגת נכות שאינכם מסכימים עליה? מעוניינים להבין במלואן את הזכויות להן אתם זכאים מתוקף נכותכם? פניתם לרשות או מוסד ציבורי ולא קיבלתם מענה הולם לצורכיכם? פורטל בשבילך מעמיד לרשותכם את טובי המומחים והיועצים מומחים בדיני עבודה, דיני וחוקי הביטוח הלאומי ובעלי ידע נרחב בכל הזכויות המגיעות לכם.

זכויות לנכים במשרד הרווחה

נכים המקבלים קצבת נכות לדרגת אי כושר בשיעור של לפחות 74 אחוזי נכת והם בעלי נכות רפואית של 80 אחוזים לפחת, זכאים להנחה בהתקנת טלפון, בזמני השיחות ובדמי שימוש. כדי לקבל את ההטבה יש להפנות בקשה למשרד העבודה והרווחה.

זכויות לנכים במשרד התחבורה

נכים שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של לפחות 74 אחוזים זכאים לקבל הנחה במחיר כרטיסיות אוטובוס. הזכאות להנחה ניתנת אוטומטית, ללא צורך בהגשת בקשה ולתקופה של שנתיים.

זכויות נכה במשרד הבינוי והשיכון

נכים המוכרים ככאלה על ידי הביטוח הלאומי, ובדרגת אי כושר של לפחות 74 אחוזים, זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה או לצורך רכישת דירה מאחת מחברות הבנייה הציבוריות, ביניהן עמידר, פרזות, עמיגור, חלמיש, פרזות ועוד. לקבלת ההטבה יש לגשת לכל בנק למשכנתאות ולהגיש בקשת זכאות.

זכויות לנכים במיסים

  • מס רכישה- נכים שדרגת אי הכושר שלהם עומדת על 74 אחוזים לפחות ונכותם הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כנכות לצמיתות, זכרים לקבל הנחה במס רכישה. כדי לקבל את הזכאות, יש להגיש בקשה למשרד האוצר.
  • מס הכנסה- נכים בעלי נכות רפואית בהיקף של 90 אחוזים לפחות, ולצמיתות, זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה. את הבקשה לזכאות יש להגיש לפקיד שומה אשר במשרדי מס הכנסה.

זכויות לנכים בקופות החולים

נכה המקבל קצבת נכות יהיה פטור מתשלומי ביוקר אצל הרופא, בדיקות במכונים, בידור במרפאות חוץ ותשלום התחייבות לבתי החולים. הטבה זו ניתנת באופן אוטומטי מאחר והביטוח הלאומי מעדכן את קופות החולים על מצבו והוא מוגדר ברישומי הקופות כבעל נכות.

זכויות נוספות לנכים

זכויות נכים בביטוח לאומי ובמוסדות השונים ממשיכות גם בתחומי חיים אחרים. זכויות אלו משמשות להבטיח לנכה אורי חיים תקין והוגן. כך למשל זכויות נכים בישראל כוללות גם מענקים שמשמשי לביגוד והנעלה, להתקנת מזגן ולרכישת ממכשיר סלולרי.

למעשה, זכויות נכים בישראל, מתחילת בקביעת הביטוח לאומי את דרגת הנכות. ללא הוועדה הרפואית שתאשר ותכיר בנכותו של אדם ותקבע את אחוזי הנכות שלו, לא יוכל לקבל את ההטבות והזכאויות השונות בתחומי החיים למיניהם.

איך תובעים זכויות נכה 100 אחוז?

תהליך הטיפול בתביעה מורכב ממספר שלבים. ראשית, פקיד תביעות בסניף בודק את טופס התביעה, המסמכים המצורפים ותנאי הזכאות. לאחר מכן רופא הביטוח הלאומי בוחן את התביעה, הצהרת מצבו הרפואי של הפונה, מסמכים רפואיים מצורפים והאם יש צורך במסמכים נוספים. 

מה הקשר בין ועדה רפואית לבין זכויות נכות 100 אחוז ביטוח לאומי?

הוועדה הרפואית בוחנת את התובע, עיון במסמכים רפואיים, שומעת על המחלות מהן הוא סובל, מבצעת בדיקות גופניות לפי הצורך וקביעת אחוזי נכות רפואיים. נציגי הועדה מעריכים כיצד ליקויים רפואיים משפיעים על יכולת העבודה או, עבור עקרות בית, על יכולתן לבצע את מטלות הבית. 

מה קורה אחרי ההחלטה על זכויות נכה?

לאחר שהוועדה הגיעה להחלטה, התביעה חוזרת לפקיד התביעות באגף נכות, אשר מעריך מחדש את הכנסתו של הפונה ביחס לאחוזי הנכות הרפואית שלו וקובע עד כמה נכותו הרפואית משפיעה על כושרו לעבוד. לאחר השלמת כל הערכות, נשלחת הודעה על ההחלטה בצירוף דו"ח הוועדה הרפואית לתובע, אשר יוכל להגיש ערר אם אינו מסכים להחלטה.

האם קיים מסלול מהיר למימוש זכויות נכים?

קיים תהליך "מסלול מהיר" עבור אנשים עם מוגבלות חמורה, כאשר הביטוח הלאומי שואף להשלים את הטיפול בתביעה תוך 30 יום ממועד קבלתה. הזכאות לתהליך המהיר כוללת חולים עם מחלות ממאירות אקטיביות או סופניות, חולי ALS, אנשים עם מוגבלות שכלית של לפחות 50%, אנשים עם מוגבלות שכלית של לפחות 40% המוכרים על ידי משרד הרווחה, חולי שחפת קשה, מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלת איברים וחולים עם מחלות קשות או זיהומיות המקבלים טיפול פעיל.

מה התפקיד של ועדה רפואית מבחינת זכויות נכים בביטוח לאומי?

לוועדה הרפואית, המורכבת מרופא מומחה ומזכירה המופקדת על הגנה על זכויות התובעים ורישום דו"ח הוועדה, תפקיד מכריע בבחינת התביעה. אם לתובע יש מספר מחלות או ליקויים רפואיים, הם עשויים להיבדק על ידי רופאים מומחים שונים. חוות דעת מומחים אלו מועברות לאחר מכן ל"רופא מוסמך", אשר קובע את אחוזי הנכות הרפואית הכוללת של התובע. תפקידו של הרופא בוועדה הרפואית הוא לזהות ולסווג את מחלותיו או ליקויים רפואיים של התובע תוך קביעת אחוזי נכות רפואית בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי.

מה כוללת ההתנהלות מול הוועדה הרפואית?

לוועדה הרפואית תפקיד חיוני בקביעת אחוזי הנכות של הפרט. הוועדה הרפואית משתמשת ברשימת הבדיקות הרפואיות בתקנות הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי הנכות. לדוגמא, לאדם שנכרתה רגל במפרק הירך תקבע 80% נכות רפואית. אם קיימים מספר מצבים רפואיים, שלכל אחד אחוזים משלו, אחוזי הנכות הכוללים נקבעים לפי חישוב משוקלל.

תו נכה

זקוקים למידע נוסף כדי להבין במלואן את זכויות נכים ביטוח לאומי ובמוסדות נוספים? חשים שהוועדה הרפואית בביטוח הלאומי לא קבעה לכם את דרגת הנכות המתאימה למצבכם? פורטל בשבילך הא הכתובת שלכם. בפורטל עומדים לרשותכם כל הפרטים, מידע, סיוע ויעוץ של עורכי דין רבים, מתמחים במימוש זכויות ובקיאים בנהלי הביטוח הלאומי.

מילוי פרטיכם בטופס המקוון, ללא כל התחייבות, יאפשר לכם לקבל את כל המידע, כולל הפניות לאתרים ולגורמים הרלוונטיים שיסייעו לכם בהמשך התהליך ועם קיצור זמן משמעותי.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!