נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות האישה » זכויות נשים במקום העבודה

זכויות נשים במקום העבודה

נשים בעבודה עלולות למלוא עצמן נפגעות, במכוון או שלא במכוון מרשימה ארוכה של אירועים ומצבים שחלקם אינם חוקיים. זה יכול להתחיל בהטרדה מינית, באפליה על רקע מגדרי, בהפרת זכויות המגיעות להן עקב הריון, אפליה מחמת גיל ועוד. פורטל בשבילך מזמין אתכן ללמוד את זכויות נשים במקום העבודה ובעיקר כיצד לממש זכויות אלו.

ידע הוא כוח

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988 קובע כי אין למעסיקים להפלות נשים בשל מינן. אולם בפועל אפליית נשים מגרמת ממגוון סיבות. חשוב לדעת להבין את הזכויות שלכן, כדי למנוע מצבים של אפליה או עוול הנעשה לכן.

זכויות נשים בהריון

במקרה של אפליה או פגיעה בזכויות אשה עובדת בהריון, הגוף האחראי על שיפוט המקרה הא בית הדין לעבודה. חוק עבודת נשים משנת 1954 נחקק על מנת להגן על זכויות נשים במקום העבודה, ביניהם זכויות נשים בהריון.

עוד טרם ההריון, זכאית אשה להיעדר ממקום העבודה שלה לצורך טיפולי הפריה. היא זכאית לארבע סבבים של טיפולים בשנה, כלומר עד עשרים ימי היעדרות מהעבודה. מחובתה של האשה העובדת ליידע את המעסיק בדבר הטיפולים ולספק אישורים רפואיים רלוונטיים. אסור לפטר עובדת בתקופת טיפולי פוריות.

עובדת בהריון אינה מחויבת ביידוע המעסיק בדבר הריונה. החל מהחודש החמישי עליה לעשות זאת, במיוחד אם היא עובדת במקום בו נדרשת עבודת לילה או שעות נוספות.

 • המעסיק לא יכול לפטר אשה בהריון ואף לא לקצץ בשעות העבודה שלה, על פי חוק.
 • אשה העובדת עם חומרים מסוכנים מחויבת בהודעה למעסיק בדבר הריונה בתוך עשרה ימים מיום היוודע לה על ההריון. חובת המעסיק למצוא לעובדת עבודה חלופית ובמרוחק מהחומרים המסוכנים.
 • עובדת בהריון זכאית להיעדר ממקום העבודה לצורך בדיקות הריון, ביקור אצל הרופא וטיפולים שגרתיים. שעות אלו לא ינוכו לא ולא יבואו על חשבון ימי המחלה להם היא זכאית ולא יפגעו בשכרה.

לא קיבלתן את כל המגיע לכן בעבודה על פי חוק? המעסיק פיטר אתכן לאחר הלידה? יש מה לעשות! מלאו את פרטיכן בפורטל בשבילך וקבלו מידע חשוב ומועיל על זכויות נשים במקום העבודה. יכול להיות שיש לכן עילה מוצדקת לתביעה משפטית.

זכויות נשים במקום העבודה לאחר הלידה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נועד גם כדי להגן על מקום עבודתה של אשה לאחר שילדה.

 • חוק עבודת נשים, סעיף 6, קובע אשה יולדת זכאית לחופשת לידה בת ארבעה עשר שבועות. נשים שעבדו טרם הלידה למשך תקופה של שנה לפחות, זכאיות לחופשת לידה של עשרים וששה שבועות.
 • דמי הלידה להם זכאית היולדת הם עבור ארבעה עשר שבועות בלבד.
 • עובדת לפני לידה רשאית לנצל מתוך תרופת הלידה, פרק זמן של עד שבעה שבועות טרם הלידה ואת יתרת התקופה לאחר שילדה.
 • אין למעביד זכות לפטר עובדת בחופשת לידה, זאת לפי חוק עבודת נשים, סעיף 9. הוא יוכל לפטר אותה לאחר ששים יום מאז שחזרה לעבודה.
 • לפי החוק זכאית אישה לאחר ששבה מחופשת הלידה להיעדר למשך שעה מעבודתה למשך ארבעה חודשים.זכות זו קרויה שעת הנקה והיא נועדה לאפשר לעובדת להיניק או לשאוב חלב להנקה. היעדרות זו לא תנוכה משכרה של העובדת.
 • במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת להמשיך ולצבור ימי מחלה.

זכויות נשים במקום עבודה- הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית בעובדה קובע כי אל למעסיק או כל עובד ממונה אחר להטריד מינית נשים בעבודה. אגב, חוק זה חל גם על הטרדה מינית של גברים בעבודה.

 • זכותה ואף חובתה של עובדת להגיש תלונה בגין הטרדה מינית.
 • חל איסור על המעסיק להתנכל או לפגוע בעובדת שהגישה את התלונה והיא זכאית להגנה מלאה.
 • על המעסיק חלה חובת מינוי אדם לבירור התלונה.
 • חובת המעסיק לנסח ולפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית.
 • אין לפטר עובדת בגין תלונה או לאחר שהוטרדה מינית.
 • העובדת זכאית להגיש תלונה במשטרה, נגד המטריד ונגד מקום העבודה.
 • עובדת השייכת להסתדרות יכולה לקבל סיוע משפטי וייצוג בחינם מהמחלקה המשפטית של הארגון.

זכויות נשים במקום העבודה- שוויון בשכר

חוק שוויון בשכר משנת1964 נועד להבטיח קבלת מעמד שווה במקום העבודה בין נשים וגברים. שוויון זה חל גם על נושא השכר.

 • אשה זכאית לשכר שווה לגבר העובד בתפקיד זהה או בעבודה שהיא שוות ערך לעבודתה.
 • אשה זכאית לקידום בעבודה הנובע מכישוריה, השכלתה, נסיונה והישגיה.

זכויות נשים בעבודה הן רבות ומעת לעת נוספים סעיפים בחקיקה המבטיחים שיפור מעמד האשה במקום העבודה. פורטל בשביל איגד ומאגד את כל הזכויות, הדינים, החוקים והסעיפים הרבים הנוגעים לזכויותיהן של נשים בעבודה.

אם אתן חשות שנעשה לכן עוול במקום העבודה, אם לא קיבלתן את המגיע לכן לאחר שילדתן או פוטרתן על רקע גילכן או מינכן, זה הזמן להיוועץ בטובי המומחים בדיני עבודה, לקבל מושג נרחב ומקף על זכויותיכן, לחסוך זמן וכסף ולהבין האם יש לכן עילה לתביעה משפטית. מלאו פרטיכן בפורטל עכשיו ותיהנו ממידע מועיל על זכויותיכן.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!