נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות בעבודה » תביעת תאונת עבודה

תביעת תאונת עבודה

הגשת תביעה בצורה מסודרת מאפשרת לקבל פיצוי כספי משמעותי כמעט מיד אחרי תאונת עבודה. עם זאת, חשוב לדעת איך להגיש כל תביעה וכיצד להתנהל מול המוסד לביטוח לאומי, חברת הביטוח הפרטית או המעסיק. בנוסף, יש להציג את המסמכים הרלוונטיים כדי לקבל החזרים על תשלומים שכבר הועברו עבור טיפול רפואי.

כמה זמן אחרי תאונה אפשר לתבוע?

את התביעה ניתן להגיש עד שנה מיום הפגיעה. אם מגישים את התביעה לאחר מכן, זה עלול לפגוע בזכאות לתשלום. לכן ההמלצה עבור מבוטחים שנפגעו בעבודה ואף אינם מסוגלים לעבוד בשל הפגיעה היא להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי כמה שיותר מהר כדי לקבל דמי פגיעה משמעותיים. 

שלבי התהליך של תביעת תאונת עבודה

בתהליך של הגשת תביעת תאונת עבודה יש כמה שלבים. הקפדה על השלבים היא עניין קריטי לצורך השלמת התהליך נכון ולקבלת הכספים המגיעים לנפגע כחוק:

  • ממלאים מוקדם ככל האפשר טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה 
  • ממלאים הודעה על פגיעה בעבודה
  • מתארים בטופס התביעה את הפגיעה, נסיבותיה ותאריך הפסקת העבודה
  • במידה וחוזרים לעבוד – מציינים את תאריך החזרה לעבודה ואת פרטי הטיפול הרפואי שהתקבל
  • במידה ולא נעדרים בכלל מהעבודה – מציינים את זה בטופס 
  • ממלאים וחותמים על כתב ויתור על סודיות רפואית
  • מגישים את הטופס ומסמכי התביעה באופן מקוון, באתר המוסד לביטוח לאומי או בסניף הקרוב למקום המגורים
  • מקבלים דמי פגיעה 
  • אם התביעה נדחית – ניתן לערער על ההחלטה

לאחר קבלת דמי הפגיעה, גברים או נשים שנותרה להם נכות בשל תאונת העבודה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות. במקרים כאלה יש להמשיך להגשת תביעה לגמלת נכות בעבודה, לעבור בדיקה על ידי ועדה רפואית, לחכות לקביעת דרגת הנכות ולקבל קצבה מתאימה. 

במידת הצורך, אפשר גם לערער על החלטה של הוועדה הרפואית או לבחון במקרים של נכות זמנית זכאות לקצבה זמנית לנכה נזקק. במידה וחלה החמרה במצב הכלכלי או הרפואי, אפשר לבקש דיון חדש בעניינו של הנפגע. 

אילו מסמכים נדרשים להגשת התביעה?

לטופס תביעת תאונת עבודה יש לצרף כל סוג של מסמך רפואי שניתן במהלך הטיפול הרפואי. זה כולל גם תעודה רפואית ראשונית לנפגע בעבודה, עם האבחנה הרפואית המלאה והתקופה שבה הנפגע אינו יכול לעבוד עקב הפגיעה (במידה ויש כזו), וגם כל מסמך אחר המעיד על הנזק שנגרם – כמו למשל דו"ח של מגן דוד אדום. 

טפסים ומסמכים להגשת תביעה

עובדים עצמאיים שנפגעו מחוץ לעסק צריכים לצרף אישור מהגורם שעבורו ביצעו את העבודה. עובדים זרים צריכים לצרף צילום דרכון ותושבי השטחים צריכים לצרף צילום של תעודת זיהוי. אם מדובר על מתנדבים שנפגעו, על הגוף המפנה להתנדבות לאשר את קיומה של ההפניה להתנדבות לרבות פרטים הקשורים בפגיעה.

כמו כן, במידה והפגיעה היא כתוצאה מתאונת דרכים או שקיימת תביעת נזיקין צד ג', כל העובדים המגישים את התביעה ורוצים להצהיר על אובדן כושר עבודה קבוע או זמני צריכים לצרף אישור מהמשטרה, צילום של תעודת ביטוח והעתק מהתביעה לחברת הביטוח. בכל מקרה, נפגעים שתובעים פיצויים מצד שלישי שהוא לא המעסיק הישיר שלהם, כמו למשל חברת ביטוח פרטית, חייבים להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי. 

מסמך להורדה לתביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

מהו מועד הגשת התביעה?

יש להגיש את התביעה בתוך שנה, כ-12 חודשים מיום הפגיעה. אם מגישים את התביעה אחרי יותר משנה, זה עלול לפגוע בזכאות של העובדים לדמי פגיעה ולהקטין את גובה גמלת הנכות שיקבלו – היות וניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור עד שנה קלנדרית אחת בלבד. 

עוד כדאי לציין כי כל איחור של מעל 12 חודשים בהגשת התביעה נחשב לשיהוי. המשמעות היא שמותר למוסד לביטוח לאומי להפחית את גובה המענק בהתאם לתקופת השיהוי, או להחליט על הענקת הגמלה רק ממועד יחסית מאוחר ולא מהתאריך שבו התחילה בפועל הנכות. 

העניין עם מועד הגשת התביעה קריטי כי לעיתים קרובות הוא עושה את ההבדל בין ניצול מלא של זכויות נפגעי תאונות עבודה כפי שהן מפורטות בחוק, לבין אובדן כספים והטבות. לכן כדאי להגיש את התביעה מוקדם ובמידת הצורך גם להיעזר בשירות של עורך דין ובעלי מקצוע. 

אילו החזרים מקבלים על תשלומים ששולמו עבור טיפול רפואי?

אחת המטרות העיקריות של הגשת תביעת תאונת עבודה בצורה מסודרת היא לקבל החזרים על תשלומים ששולמו עבור טיפול רפואי. מצד אחד, ברור שכל אחד או אחת מאיתנו דואגים לבריאות ומציבים אותה בראש סדר העדיפויות. כפועל יוצא מכך, מאוד יכול להיות שנסכים לשלם באופן מיידי וכמה שיותר מהר על טיפולים רפואיים שיעזרו לנו לשמור על הבריאות. מצד שני, אין סיבה שנשלם על ההוצאות האלה ונספוג אותם.

לכן תביעת תאונת עבודה מוגשת לצורך ההכרה בפגיעה וכדי לקבל החזר על תשלומים ששולמו עבור טיפול רפואי, אפילו אם בוחרים לא לתבוע דמי פגיעה בגין ההיעדרות מהעבודה. בפועל, מדובר בהחזר על הוצאות נסיעה לטיפולים הרפואיים הקשורים לפגיעה.

לשם השוואה, את ההחזר על התשלומים שנפגעי עבודה משלמים עבור הטיפול מקבלים באמצעות קופת החולים. בשביל לקבל את ההחזר מקופת החולים המבטחת, צריך להציג אישור הכרה בתביעה מהמוסד לביטוח לאומי ולצרף את כל האבחנות הרפואיות שהוכרו. בכל מקרה, היקף הטיפול הרפואי נקבע על ידי רופא קופת החולים והטיפול הכלול בסל הבריאות ניתן על ידי הקופה בהתאם לחוק. 

ממי ניתן לקבל טיפול רפואי?

מבחינת טיפול רפואי פרטי, קיימים מקרים שבהם ניתן לקבל אותו שלא באמצעות קופת החולים: או שמדובר בעזרה ראשונה דחופה שלא אפשרית במסגרת קופת החולים, או שמדובר בהחזר תשלום בגין טיפול שיניים או שמדובר בטיפול רפואי פרטי שהקופה הסכימה מראש ובכתב לממן אותו. 

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!