נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות בעבודה » זכויות עובדת בשמירת הריון

זכויות עובדת בשמירת הריון

שמירת הריון הוא מצב בו נדרש מהאשה ההרה להגביל את תנועותיה ופעילותה מחמת חשש לסיכון העובר והיא עצמה. במקרים כאלו עשויה האשה להעדר מעבדותה, במיוחד אם סוג העבודה ואופייה עלולים להוות סכנה בריאותית.

זכויות עובדת בשמירת הריון- ביטוח לאומי

אשה עובדת שנאלצת להעדר מעבודתה עקב שמרת הריון, ולפחות לשלושים יום, זכאית לקבלת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. אם אינה זכאית לגמלה מהביטוח הלאומי,היא זכאית לקבל דמי מחלה מהמעביד.

התנאי לקבלת גמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי הוא הצגת אישור רפואי של העובדת המאשר כי היא מצויה בשמירת הריון, כי העבודה מסכנת את בריאותה ובריאות עוברה וכי המעביד לא מצא עבורה עבודה חלופית. הזכאות לגמלה ניתנת לעובדת אם נעדרה מעבודתה מסיבות אלו לפחות לשלושים יום.

מטרת תשלום הגמלה היא פיצוי על אובדן שכרה ש העובדת בתקפה בה נעדרה מהעבודה.

תנאים נוספים לקבלת הגמלה מהביטוח הלאומי:

  • העובדת הינה תושבת ישראל
  • היא עובדת שכירה, או עצמאית ושולמו באופן סדיר דמי ביטוח לאמי בתקופה של חצי שנה לפחות מתוך שנה וחודשיים קודם ליציאתה לחופשה בגין שמירת הריון.
  • האישור אותו הציגה הוא מרופא המומחה לנשים ולידה.
  • שמירת ההריון שנקבעה לה היא לפחות שלושים יום רצופים
  • העובדת אינה מקבלת תשלום מכל גוף אחר בגין התקופה בה היא מצויה בשמירת הריון.

שיעור הגמלה יהיה או 275 ₪ ליום א שכרה של עובדת בשלושה החודשים שקדמו ליציאתה לשמירת הריון, מחולק בתשעים. ישולם הסכום הנמוך מבניהם. סכום הקצבה היומי מתעדכן מעת לעת.

בשני המצבים מנוכם מסכומים אלו דמי ביטוח בריאות, ביטוח לאומי ומס הכנסה ומשולמת עליהם תוספת יוקר.

הגשת התביעה לגמלת שמירת הריון צריכה להתבצע בסניף הביטוח הלאומי בתוספת המסמכים הנדרשים ולאחר שחלפו שלושים ימי שמירת הריון. מועד אחרון להגשת התביעה הוא שנה מחילתה של שמירת ההריון.

פורטל בשבילך הוקדם כדי לרכז את כל הזכויות המגיעות לכם. בנוסף למידע המקיף והעדכני, תוכלו לחסוך זמן וכסף ולקבל סיוע מאנשי מקצוע מובילים ומומחים בתחום הרלוונטי, עם יעוץ, ליווי והסברים לאופן מימוש הזכויות.

במידה ואושרה לעובדת גמלה לשמירת הריון לשלושים יום, והיא נזקקת לימים נוספים לשמירת הריון, היא זכאית לקבלת גמלה נוספת, בתנאי ששמירת ההריון הנוספת נמשכה ארבעה עשר ימים לפחות, וברציפות. גם במקרה זה יש להגיש תביעה לקבלת גמלה במוסד לביטוח לאומי, עם טופס אישור רפואי המאשר כי נזקקה לתקופה נוספת של שמירת הריון, חתום ע"י מומחה לנשים ולידה.

העובדת יכולה לוותר על גמלת שמירת הריון מהמסד לביטוח לאומי ובמקומם לנצל ימי מחלה המגיעים לה ולקבל את תמורתם מהמעביד.

זכויות עובדת בשמירת הריון- עבודה

עובדת המצויה בשמירת הריון ואשר עבדה באותו מקום העבודה ששה חודשים לפחות לפני תחילת ההריון ואשר מקום העבודה הפריש לזכותה כספם לקופת גמל שונות, תמשיך להפריש את חלקה בתשלומים לקופות הגמל ואילו על המעסיק לשלם את חלקו לקופות. העובדת ממשיכה לצבור גם ותק לצורך חישוב דמי הבראה ופיצויי פיטורין.

קיבלת הנחיות מהרופא להיות בשמירת הריון? עבודתך עלולה לסכן אותך ואת עוברך ולא נמצא לך תפקיד הולם אחר? ש לך זכויות במקום העבודה. כדי לשמוע עליהן בהרחבה ולקבל סיוע למימוש זכויותייך, מלאי את הטופס הממוחשב באתר, ונשמח לסייע באמצעות אנשי מקצוע מומחים בתחום.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!