דף הבית » זכויות חולים » רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

מטופלים רבים נפגעו במהלך טיפול מבלי לדעת אפילו שנפלו קורבן לרשלנות רפואית. את המונח הזה חשוב להכיר מאחר ובמקרה ואכן התרחשה, זהי עילה לתביעה משפטית.

פורטל בשבילך מציג בפניכם הסבר על רשלנות רפאית, מתי תדעו אם נעשה לכם עוול במהלך קבלת טיפול רפואי, ניתוח אבחון או אפילו שירות של צוות או גורם רפואי.

מהי רשלנות רפואית

כאשר ניתן טיפול רפואי, מכל סוג שהוא, והתוצאה היא בלתי סבירה ואפשר היה למנוע אותה, הרי שמדובר ברשלנות רפואית. תוצאה בלתי סבירה היא מונח משפטי שמשמעותו היא נזק שנגרם לחולה או למטופל במהלך מתן טיפול.

תביעות רשלנות רפואית הן שכיחות, למרבה הצער, והן נוגעות בתחומים רבים, ביניהםאבחונים שגויים, ניתוחים שגרמו לנזק, הריון ולידה, טעויות במתן תרופות ועוד.

תביעת רשלנות רפואית

החוק קובע שכדי להגיש תביעה על רשלנות רפואית, צריכים להתקיים ארבעה תנאים:

 • קיומה של חובת הזהירות
 • הפרה של חובת הזהירות
 • נזק שנגרם לחולה או מטופל
 • קיים קשר ישיר בים הפרת החובה לבין הנזק שנגרם לו.

ולפרשנות: רופא, או כל איש צוות רפואי, מחויב בחובת זהירות מול החולה. במידה והפר את אותה החובה ובעקבות הפרה זו נגרם לחולה/מטופל נזק, הרי שמדובר ברשלנות רפואית ויש עלה לתביעה.

רשלנות רפואית היא מונח המתייחס לרופאים, אחיות, צוות סניטרי, טכנאי מעבדה וכל מי שמגיש טיפול, כולל מוסדות רפואיים, כמו קופת חולים או בית חולים.

מה אומר החוק

בדין הישראלי ישנם כמה וכמה חוקים שעוסקים ברשלנות רפואית:

 • חוק זכויות החולה, 1996
 • פקודת הרופאים, 1976
 • פקודת הרופאים, 1981
 • חוק הפסיכולוגים, 1977
 • חוק בריאות ממלכתי, 1994
 • פקודת נזיקין, נוסח חדש.

החוק הוא חד משמעי בנגע להגנה על זכויות החולה לשמירה על כבודו, חייו, בריאותו ועתידו והוא מתייחס בכובד ראש לתביעות מסוג זה, על אף שלעתים קשה להוכיח אותן ואת נכונותן.

תביעת רשלנות רפואית היא לרוב תביעה אזרחית מתחום דיני נזיקין. במקרים בהם נפטר אדם בעקבות טיפול רשלני, יכולה משפחתו להגיש גם תביעה פלילית.

תביעה על רשלנות רפואית היא תביעה בה התובע דורש מהמוסד הרפואי שטיפל בו, פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לו עקב אותו טיפול רשלני. התביעה יכולה להיות מופנית ישירות לרופא או הגורם שטיפל, או נגד המוסד הרפואי בו הוא עובד, או שניהם.

חובת ההוכחה על רשלנות רפואית חלה על התובע. עליו להוכיח כי נגרמו לו נזקים גופניים, את קיום הרשלנות הרפואית את הקשר הישיר והסיבתי שבין המעשה הרשלני לבין הנזק שנגרם. מדובר בהוכחה קשה לביצוע ועורכי דין רבים המייצגים את התובעים, נעזרים בחוות דעת של מומחים שהם מגייסים לתביעה, גם מעבר לים. זאת מאחר וקשה לקבל חוות דעת של מומחים בישראל, מתוך קשר שתיקה הקיים בין רופאים עמיתים.

באילו תחומים ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית?

כל מחדל רפואי, ובכל תחום, הוא עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית. כאשר חש החולה כי חובת הזהירות אשר מוטלת על הצוות הרפואי הופרה, ובעקבות זאת נגרמו לו נזקי גוף, למשל נכות, ואפילו נזקים נפשיים, הרי שזוהי עילה מספקת. התחומים השכיחים ביותר של תביעה רשלנות רפואית הם:

גניקולוגיה: טיפולי הפריה, אבחון, הריון ולידה. למשל, בעקבות אבחון שגוי, או שלא התבצע אבחון כלל, נגרם ליולדת או לילוד נזק. מקרים בהם לא אובחנו מומים או מחלות אצל הילוד ועקב כך נשללה מההורים הזכות לפנות לוועדה רפואית להפסקת הריון. מקרים בהם אובחן מום בילוד אולם באיחור.

טעויות במתן תרופות: מתן תרופות להן החולה אלרגי או שאינן מתאימות כלל למחלתו. הפסקה במתן תרופת ללא מתן טיפול חלופי. אבחון שגוי ובעקבותיו מתן תרופות שלא מטפלות בסימפטומים.

טעויות בניתוח: נזקים שנגרמו למנותח במהלך הניתוח או בעקבותיו. ניתוח שבעקבותיו מצב המנותח החמיר. ניתוח שבעקבותיו נפטר המנותח. טראומה נפשית שנגרמה למנותח בעקבות טיפול לא זהיר.

איחור בגילוי אבחון: אבחון מאוחר של מחלות שניתן היה למנוע אותן לו אובחנו קודם לכן. אבחון שגוי של מחלות ובעקבותיו מתן טיפול לא מתאים.

ביצוע פעולות רפואיות ללא קבלת הסכמת החולה: למשל, ניתוח מחייב לא רק את הסכמת החולה אלא גם הצהרה שלו שקיבל הסר מפורט על הניתוח, על המשמעות שלו, ההשלכות שלו וכן קיבל פירוט של כל אמצעי הטיפול החלופיים. כאשר לא מתבצע ההליך הזה, מדובר ברשלנות רפואית.

חשים שנעשה לכם עוול בבית החולים, במרפאה, במעבדת הרנטגן או בחדר הניתוח? נגרם לכם נזק? נפגעתם ואפילו נפשית? יש מה לעשות. בפורטל בשבילך, בנוסף למידע רלוונטי הנשען על חוקים ודינים, תכלו לקבל סיוע מקצועי, ליווי והכוונה ממיטב אנשי המקצוע בתחום דיני נזיקין.

רופא סביר

מונח נוסף שחשוב שתכירו הוא רופא סביר. זה מונח מעולם המשפט והרפואה ומטרתו להבהיר מה היה עושה רופא סביר במקרה רפואי הנידון ובזמן בו ניתן הטיפול. למשל, אם הוגשה תביעת רשלנות רפואית בגין טיפול שניתן לפני כמה שנים, יש לבחון כיצד היה נוהג רופא סביר באותה תקופה, לפי הפרקטיקה שהיתה נהוגה באותן השנים.

בעת הגשת תביעה על רשלנות רפואית צריך התובע להוכיח את קיומה. הדרך לעשות זאת היא באמצעות חוות דעת רפואית שתקבע כי אכן מדובר במעשה רשלנות של הגורם הרפואי המטפל, כי הרופא הפר את חובת הזהירות וכי כרופא סביר היה עליו לנהוג באופן שונה מהטיפול בו נקט.

חושדים שהיתה רשלנות רפואית? יש מה לעשות

חשוב לזכור כי בתביעות נזיקין קיים חוק התיישנות. המשמעות היא כי תביעות של רשלנות רפואית אפשריות עד שבע שנים אחורה. ישנם גם יוצאים מן הכלל הזה:

 • קטינים- במקרים בהם התובע הוא קטין, נספרות שבע השנים האפשריות לתביעה רק כשהוא מגיע לגיל שמונה עשרה. כלומר, באפשרותו להגיש את התביעה עד הגיעו לגיל עשרים וחמש.
 • חולי נפש- יכולים להגיש תביעה לרשלנות רפואית מהרגע בו יוכרו רפואית ככשירים נפשית להגיש תביעה.

על פי חוק זכויות החולה, התובע זכאי לקבל מהגורם הרפואי את צילום תיקו הרפואי, העתקי צילומים, הדמיות וכל מידע רפואי אחר.

גובה הפיצויים נקבע בהתאם למקרה ואינו אחיד בחישוב הפיצויים מחושבים פרמטרים רבים, ביניהם מידת הנזק שנגרם למטופל, דרגת הנכות שנקבעה לו על ידי המוסד לביטוח לאומי בעקבות הטיפול שקיבל וכדומה. לשקלול מתווספים גם נזקים מצטברים, כמו הצורך בסיעוד או סיוע אחר, הפסד כושר השתכרות, בהווה ובעתיד, הפסד של תנאים סוציאליים למיניהם, דוגמת פנסיה, הוצאת רפואיות, דיור מיוחד, ועוד.

עוד נאמדים גם נזקים שאינם ממוניים, ביניהם עוגמת נפש, קיצור תוחלת החיים, סבל מיותר, טראומה וכדומה.

מומלץ להיוועץ בגורם מומחה בדיני נזיקין כדי להעריך את שיעור הפגיעה וכתוצאה ממנה את גובה הפיצויים, על מנת לבסס החלטה אם יש מקום לתביעה ומהם סיכויי ההצלחה.

סעיף 2 בחוק זכויות החולה קובע כי אין לפגוע בחייו, גופו או כבוד של אדם באשר הוא אדם. מדובר בגופכם, בבריאותכם וכן בעתיד שלכם. אל תשאירו דבר לידי הגורל ואם קיים בכם ולו שמץ של חשד שנעשה עימכם עוול- פעלו.

מלאו את פרטיכם בפורטל בשבילך. מילוי הפרטים יאפשר לכם לקבל סיוע ממגוון רחב של עורכי דין מתחום דיני הנזיקין, מומחים בתביעות רשלנות רפואית. באפשרותם לסייע לכם לאמוד את גודל הנזק, לאסוף מידע ולקבל חוות דעת רפואית אובייקטיבית.

ליצירת קשר מלא את הפרטים

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות