נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות בעבודה » חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות

חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות

מוגבלות היא שם כולל למגוון לקויות, שכשמן, מגבילות את תנועתו של אדם. מוגבלות יכולה להיות נפשית, התפתחותית, גופנית, כרונית, חושית וכדומה. בתוך מונח זה כלולים חירשים או כבדי שמיעה, עיוורים או לקויי ראייה, אוטיסטים, נפגעי נפש, חולים במחלות כרוניות, בעלי לקויות מוטוריות, פיסיות, בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית ובעלי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לאפשר להם חיים שוויוניים ובכבוד.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוא חוק משנת 1988, התשנ"ח. הוא להגן על כבודו של אדם וחירותו, גם אם הוא בעל מוגבלות. מטרת החוק היא לעגן את זכותו של אדם בעל מוגבלות להשתתפות פעילה ושוויונית בחברה ובל תחומי החיים. מטרות נוספות של החוק הן לספק לאדם עם מוגבלות מענה שיהלום את צרכיו המיוחדים ואופן שיאפשר לו חיים עצמאיים ופרטיים בכבוד ותוך מיצוי יכולותיו במלואן.

לפי החוק, החברה הישראלי מחויבת לשמור על זכויותיהם של בעלי מוגבלויות, ולו רק מתוך עקרון כבוד האדם.

בפרק ו' לחוק נקבעת הקמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. במסגרת תפקידה יהיה על הנציבות לקדם את עקרונות היסוד של חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות, הכוללים קידום שוויון ומניעת אפליה, וכן, עידוד השתלבותם של בעלי מוגבלויות בחברה.

נתקלתם בעוולה במקום העבודה הקשורה למוגבלות שלכם? פניתם לנותן שירותים ולא היתה נגישות למקום המותאמת למוגבלות שלכם? יש מה לעשות ויש דרכים לתיקון העוולות. פורטל בשבילך מעמיד לרשותכם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, כדי לסייע ולקדם את זכויותיכם ולפעול לשינוי.

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות

בסעיף 21 לחוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות מפורטים התפקידים בהם עוסקת הנציבות. בתחום התעסוקה יש לנציבות סמכות להגשת תובענות אזרחיות, לקביעת תקנות בתחום התעסוקה והכנת הוראות משלימות הנוגעות לייצוג הולם בעבודה לאנשים עם מוגבלויות.

בתחום הנגישות יש לנציבות הסמכות לאכוף, לפקח ולתבוע וכן להגיש צווי נגישות למקומות בהם נדרשת התאמת נגישות. במקרים של הפרת צו נגישות רשאית הנציבות לבצע חקירות, כמו גם במקרים של הפליית אדם בעל מוגבלות במקום ציבורי או מקום המספק שירות ציבורי. הנציבות מוסמכת להגיש תביעות אזרחיות ופליליות בנושאים הקשורים לתחום זה.

עוד בטיפול הנציבות:

  • פרסום מידע לציבור בנושא נגישות, חובות וזכויות
  • דיווח לוועדת הרווחה, הבריאות והעבודה על פעולותיה, כולל פירוט התלונות וכתבי האישום הפליליים שהוגשו
  • יישום החלטות הממשלה בדבר זכויות בעלי מוגבלויות.

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתעסוקה

לפי החוק אין להפלות אדם עקב מוגבלותו בעת קבלה לעבודה. כמו כן אסור שתהיה אפליה בתנאי העבודה ובקידום בעבדה, כל עוד אותו אדם כשיר לתפקיד. לא רק זאת, על מקום העבודה לבצע התאמות לעובד בעל המוגבלות, למשל נגישות לכסא גלגלים או ציוד אחר, שעות עבודה וכדומה. על המעביד לספק התאמות אלו, כל עוד לא מדובר בנטל לא סביר.

ברשימת תקנות שווון זכויות לאנשים עם מגבלות תוקן החוק ונוסף סעיף בשנת 2005 העוסק בנגישות. חובה להנגיש תשתיות, סביבה ומבנים. חובת ההנגשה כוללת מבני ציבור המספקים שירות, בין אם מבנים ציבוריים, דוגמת קופת חולים או המוסד לביטוח לאומי, בין אם מקומות ציבוריים שמפעילים אותם גופים פרטיים, למשל קניון.

בשנת 2010 תוקן סעיף ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות. סעיף זה מחייב את המעביד שיש לו מעל עשרים וחמישה עובדים לפעול לקידום עובדים בעלי מוגבלויות, למשל קידומם בתפקיד או העדפת העסקתם.

לפי חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות בעבודה, בנוסף לסעיפים שצוינו, נאסר על המעסיק להרע תנאים של עבד בעל מוגבלות. כמו כן, אם עובד טען כי בוצעה אפליה, חובת הוכחה הנגדית חלה על המעסיק. אם המעביד דרש, במישרין או בעקיפין, מידע מעובד בנושא מוגבלותו, נחשב הדבר לעבירה פלילית, כשנטל ההוכחה שלא היתה דרישה כזו, עובר לידי המעסיק.

בעלי מוגבלויות, יש לכם זכויות ובראשן הזכות לקיים חיים שוויוניים ובכבוד. אם לא קרה כך והופליתם לרעה, בין אם במקום העבודה ובין אם חוסר יכולת לקבלת שירותים בשל חוסר נגישות, יש מה לעשות.

פורטל בשבילך מזמין אתכם למלא את פרטיכם ללא כל התחייבות, בטופס המקוון. לאחר מילוי הפרטים תכלו להיעזר בעורכי דין פליליים, המתמחים בעבירות הפרת זכויותיהם של בעלי מוגבלויות ונציגים פעילים לשוויון זכויות.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!