דף הבית » זכויות בעבודה » זכויות עובדי קבלן

זכויות עובדי קבלן

מצאתם עבודה ואתם מועסקים בקבלנות? גם אם חוזה ההעסקה שלכם הוא מול חברת כ"א ולא מול החברה בה אתם עובדים, אין הדבר אומר כי הנכם משוללי זכויות לחלוטין. למדו מה הזכויות שלכם ובדקו שהן אינן נשללות מכם.

מיהם עובדי קבלן?

עובדי קבלן הם אותם עובדים אשר מועסקים בתפקידים בחברות, אולם מקבלים את משכורתם מחברות קבלן שונות, ולא מהחברה בה הם עובדים בפועל. נסיבות מגוונות הביאו לכך שיש בשוק העבודה ענפים שמאופיינים בהעסקת עובדים דרך חברות קבלן, יותר מאשר ענפים אחרים. אופן העסקתם המיוחד גרר אחריו הליכים חקיקתיים אשר נועדו להגן עליהם.

מהן חברות קבלן?

על פי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א התשנ"ו-1996, חברות הקבלן מקנות שירותי כוח אדם לעובדיהן לשם עבודה במקומות אחרים, ועל כן החוק רואה בהן חברות כוח אדם לכל דבר ודבר.

חברות אלה זקוקות לרישיון מטעם משרד התמ"ת לשם העסקת עובדים. קיימות במשק חברות אשר פועלות ללא רישיון ואשר מנצלות כוח אדם חלש ומפרות את זכויותיו.לפני שאתם חותמים על הסכם העסקה עם חברת קבלן, ודאו שמדובר בחברה מורשית.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

באופן טבעי, עובדי הקבלן הם על פי רוב עובדים ממגזרים חלשים במשק ועל כן הם זקוקים להגנה על פי חוק. ב-1996 חוקקה הכנסת חוק אשר מסדיר את זכויות עובדי קבלן בישראל ובשנים מאוחרות יותר נוספו לו סעיפים מהותיים. בינואר 2008 ולאחר משא ומתן ארוך ומייגע בין הממשלה להסתדרות, נכנס לתוקף סעיף 12א' לחוק חברות כ"א.

מועסקים כעובדי קבלן? מרגישים שנעשה עימכם עוול וכי הזכויות שלכם לא ממומשות או לא מכובדות? פורטל בשבילך מעמיד עבורכם את כל המידע הרלוונטי, עם אסמכתאות בחוק וכן מגוון רחב של אנשי מקצוע מומחים בתחומם שיוכלו לסייע לכם להבין את זכויותיכם במלואן ואת הדרכים המהירות והיעילות לממשן.

עובדי קבלן זכויות שנקבעו בחוק

ככלל, החוק מבקש להשוות בין זכויות עובדי הקבלן לבין זכויות העובדים האחרים בחברה מבחינת שכר, שעות עבודה, החזרי נסיעות, מתנות לחגים, חופשות, ימי מחלה וכד'. הצורך בחוק נובע מהעובדה שעובדי הקבלן באים מהשכבות החלשות באוכלוסיה (נשים, עולים חדשים, ערבים) ובמקומות רבים תנאי העבודה שלהם רעים מתנאי עובדים אחרים. בישראל יש מספר עצום של עובדי קבלן ויש האומרים שהיא שיאנית עולמית בהעסקת עובדים כאלה.

כמה זמן מותר להעסיק עובדי קבלן באותה עבודה?

בעקבות דיון ציבורי, נוסף לחוק סעיף 12א (ינואר 2008) אשר לפי לשונו לא תוכל חברת כוח אדם להעסיק עובד קבלן לתקופה שעולה על 9 חודשים באותו תפקיד, ובמקרים חריגים יוכל השר להאריך את התקופה ל-15 חודשים. לאחר תקופה זו יהיה העובד תחת העסקה ישירה של החברה שבה הוא עובד. בפועל קשה לאכוף את הסעיף הזה והוא מופר בשל העובדה שלא כל העובדים מכירים את זכויותיהם.

שכר על פי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א

על פי החוק, כל עובד זכאי לשכר מינימום בעבור העבודה שלו. חוק העסקת עובדי קבלן אומר באופן מפורש שעובדים אלה לא יקבלו שכר שהינו פחות משכר המינימום במשק.

תנאי עבודה של עובדי קבלן

על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, הסכם העבודה בין העובד לחברת הקבלן ייערך ביניהם בכתב, אלא אם יש הסכם קיבוצי שמסדיר את תנאי העבודה. על החברה לתת לעובד עותק מההסכם לפני תחילת ההעסקה. אם יש הסכם קיבוצי, על החברה לאפשר לעובד לעיין בו ללמוד אותו.

בנוסף, הוטבו זכויותיהם של עובדי קבלן:

  • קיצור שעות העבודה לעובדים במשרה מלאה למאה שבעים וחמש שעות.
  • ששה אחוזי תוספת בדמי חופשה, חגים, הבראה ומחלה
  • עשרים וארבעה ימי מחלה בשנה
  • יום חופשה נוסף למניין הימים הקבוע בחוק.

החלת תנאי העבודה

באם במקום העבודה חל הסכם קיבוצי על כלל העובדים, הסכם זה יחול גם על עובדי הקבלן. אם חל על עובד הקבלן יותר מהסכם קיבוצי אחד, יש לקחת בחשבון את ההסכם שמיטיב עם העובד.

זכויות עובדי קבלן בביטוח הלאומי

חובתו של הקבלן הראשי, כלומר חברות כוח אדם, לשלם את דמי הביטוח הלאומי בגין כל עובד קבלן מטעמה. חברת כ"א מחויבת לבטח את עובדיה בתשעה החודשים הראשונים לעבודתם בביטוח מסוג "ריסק", אשר מקנה, במקרה של נכות בגין תאונה שאינה תאונת עבודה, בפיצוי חודשי בגובה מחצית משכר העובד ובמקרה של פטירת העובד, מתן פיצוי חד פעמי לשאריו, בגובה של מאה אלף ₪. אי קיום חובה זו נחשבת לעבירה פלילית.

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, מפרט את זכויות העובדים כמו גם את אופן הפיקוח על אכיפת חוק זה ואת העונשים במקרה של הפרה על ידי חברות הקבלן.

בפועל, באופן יום יומי, מופרות זכויותיהם של עובדי קבלן בישראל. בפורטל בשבילך ישמחו לעזור לכם להבין מהן הזכויות שלכם עוד טרם העסקתכם או במהלכה. אם אתם חוששים שהחוק הופר ושזכויותיכם נשללו, אנחנו כאן. מלאו את הפרטים שלכם בטופס המקוון ומיטב המומחים שלנו, מתמחים בדיני עבודה ובחוקים הקשורים אליהם, יסייעו לכם.

 

ליצירת קשר מלא את הפרטים

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות