דף הבית » זכויות בעבודה » זכויות נפגעי תאונות עבודה

זכויות נפגעי תאונות עבודה

תאונה המתרחשת בזמן העבודה, בגלל העבודה או בדרך אליה וממנה, נחשבת לתאונת עבודה. נפגעי תאונות עבודה זכאים לפיצויים, הטבות והקלות רבות אולם לא תמיד מכירים את כל המערכות המטפלות בעניינם ועלולים שלא לקבל את המגיע להם על פי חוק זכויות נפגעי תאונות עבודה בישראל.

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא אירוע חריג שנגרם תוך כדי העבודה, בדרך לעבודה מהבית או בדרך הביתה מהעבודה. יתרה על כך, כל תאונה שמתרחשת עקב העבודה עשויה גם היא להיחשב תאונת עבודה – בלי קשר למיקום הגיאוגרפי שלה. 

מלבד התאונות בדרך לעבודה או בשעת העבודה, האירועים שבגינם ניתן להגיש תביעה ולקבל פיצוי כספי כוללים תקיפה תוך כדי ועקב העבודה – לרבות תקיפה מינית. זה נחשב פגיעה בעבודה בכל מקרה שבו נגרם נזק גופני או נפשי ואם צריך טיפול רפואי. לשם השוואה, תאונה שמתרחשת למבוטח בדרכו לעבודה לא תיחשב תאונת עבודה אם בוצעה סטייה מהדרך שלא לשם מילוי החובות כלפי המעסיק (אצל שכיר) או ביחס למשלח היד (אצל עצמאי). 

התפקיד של המוסד לביטוח לאומי על רקע פגיעה בעבודה הוא לסייע למבוטחים ולפצות אותם על אובדן ההכנסות. הפיצוי הוא עבור התקופה שאחרי התאונה שבמהלכה הנפגעים נעשו בלתי כשירים לעבודה, כאשר דמי הפגיעה עצמם הם לתקופה של עד 3 חודשים. במידה ונותרה נכות כתוצאה מהפגיעה, ניתן יהיה לשמור על זכאות לקצבת נכות מעבודה או למענק לפי החלטה של הוועדה הרפואית. 

ביטוח לאומי תאונות עבודה

לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, מוגדרת תאונת עבודה כאירוע שהתרחש בזמן עבודתו ועקב עבודתו של הנפגע. משמעות הדבר היא שכדי שתאונה תיחשב תאונת עבודה, שני תנאים עיקריים צריכים להתמלא: התאנה קרתה בזמן העבודה והיא קרתה עקב העבודה. לדוגמה: נפילה מסולם, פגיעה ממכונה תעשייתית וכדומה.

גם תאונת דרכים שהתרחשה במהלך יום עבודה או בנסיעה מהבית לעבודה או מהעבודה לבית העובד, נחשבת לפי הביטוח הלאומי לתאונת עבודה.

תביעות תאונות עבודה

מה יש לבצע מייד לאחר קרות התאונה בעבודה?

  1. על הנפגע לדרוש קבלת טיפול רפואי הולם ממוסד רפואי מוכר, למשל בית חולים, קופת חולים וכדומה.
  2. יש לעדכן את הרופא במדויק בתיאור הפגיעה, הכאבים, המגבלת וכדומה לספק תיאר מלא של התאונה והאופן בה התרחשה. חשוב לוודא כי כל הפרטים שנמסרו לרופא נרשמו במלואם בדו"ח הרפואי שלו ובאופן בו תוארו.
  3. יש לקבל מהמעסיק טופס ב.ל. 250 טפס זה הוא טופס הודעה על תאונת עבודה, בו על המעסיק למלא את פרטי התאונה ולחתום עליו. במידה וסירב המעסיק לחתום על הטופס, יש לצרף מכתב הסבר על הסירוב.
  4. עם הטופס החתום הנ"ל, יש לפנות לרופא בקופת החולים. טופס זה משמש את הרופא לצורך הנפקת מסמך בשם 'תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה' והוא ישמש את הנפגע בפנייתו לביטוח הלאומי.

חוק תאונת עבודה ביטוח לאומי

הפיצויים אותם משלם המוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה כוללים תשלום בגין אובדן כושר השתכרות מייד לאחר התאונה ובהמשך, עבור נכות שנקבעת לנפגע בעקבות אותה תאונה.

לאחר שהנפגע יהיה מוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע תאונת עבודה, יהיה זכאי לקבלת פיצויים והטבות נוספים:

  • דמי פגיעה- הנפגע זכאי לקבל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין אובדן כושר עבודה בתקופה שלאחר התאונה. גובה הפיצוי עומד על שבעים וחמישה אחוזים משכרו הממוצע של הנפגע בשלושה החודשים שקדמו ליום התאונה.

התשלום הוא עד לתקרה של תשעים יום ובתנאי שהיו רצופים. כלומר, במידה והנפגע שהה שבועיים בחופשת מחלה, שב לעבודתו למספר ימים ושוב קיבל חופשת מחלה, יקבל את דמי הפגיעה רק עבור התקופה הראשונה לפני ששב לעבודה.

  • גמלת נכות מעבודה- במידה ולנפגע נגרמה מגבלה, זמנית או קבועה, כתוצאה מהתאונה, באפשרותו להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי, להכיר בנכותו.

נכות קבועה של חמישה אחוזים ומטה אינה מזכה בפיצוי כספי. נכות קבועה בשיעור של חמישה ועד תשעה עשר אחוזים מזכה במענק חד פעמי ואילו נכות קבועה בגובה תשעה עשר אחוזים ומעלה, מזכה את הנפגע בקצבה חודשית.

  • גמלה או מענק מיוחדים- נפגעים שנקבעה להם דרגת נכות מעבודה בגובה של שבעים וחמישה אחוזים ומעלה זכאים לקבלת קצבה מיוחדת למימון אחזקת רכב, נסיעות, עזרה בבית וטיפול אישי.
  • שיקום מקצועי- נפגע בעבודה זכאי לקבל שיקום מקצועי מהמוסד לביטוח לאומי.
  • גמלת תלויים בנפגע בעבודה- במידה והנפגע נפטר בעקבות תאונת עבודה, זכאים שאריו לזכויות הכוללות קצבת תלויים, מענק פטירה, דמי מחייה ליתומים ועוד.

זכויות נפגעי עבודה הן רבות אולם לא כולן ידועות. פורטל בשבילך הוקם במטרה לסייע לכם במימוש זכויותיכם על הצד הטוב והיעיל ביותר ובאמצעות עורכי דין מומחים בדיני וחוקי הביטוח הלאומי. עם סיוע מקצועי ייחסך לכם זמן וכסף רב וכן עוגמת נפש עקב חוסר ידיעת החוק.

המוסד לביטוח לאומי תאונת עבודה- וועדה רפואית

נפגע בתאנת עבודה המבקש כי המוסד לביטוח לאומי יכיר בו ככזה ואף יקבע את נכותו, נדרש להתייצב בפני ועדה רפואית בה יושב לפחות רופא אחד המומחה בתחום הפגיעה של הנפגע. מטרת הוועדה היא להכיר בנפגע כנכה ולקבוע את דרגת נכותו. דרגה זו תשפיע על גובה הקצבה לה יהיה זכאי והטבות נוספות.

ניתן לערער על החלטות הוועדה הרפואית. מומלץ כי את כל ההליך ילווה עורך דין מומחה בדיני הביטוח הלאומי מאחר והחלטת הוועדה הרפואית היא קריטית להמשך חייו של הנפגע, התובע.

הכרת נפגע בתאונת עבודה מזכה את התובע גם במימון כל ההוצאות הרפואות שנגרמו לו עקב התאונה, ביניהן גם הוצאות שאינן כלולות בסל הבריאות. את הזכות הזו יממש התובע באמצעות פנייה לקופת החולים בה הוא חבר.

דוגמאות לתאונות עבודה

הדרך הכי טובה להבין מתי יש טעם למלא טפסים, להגיש תביעה ולהמתין לפיצוי או גמלה היא להכיר דוגמאות לתאונות עבודה. כך למשל לא רבים יודעים שגם אירוע מוחי או לבבי עשויים להיחשב תאונה כזו ולהיות מוכרים לצורך מתן הקצבה, אם הם נגרמו כתוצאה מאירוע בעבודה שהוא חד פעמי, יוצא דופן וכמובן סמוך למועד האירוע הרפואי. 

דוגמא אחרת ושכיחה יותר היא זו שבה אדם מגיע למקום העבודה שלו במשרד, מחליק ושובר את הרגל. בעוד עובד שנפגע כאשר היה בדרך מהעבודה לבית או בדרך מהבית לעבודה יהיה זכאי לגמלה בסבירות גבוהה מאוד, דווקא עובדים שנפגעים בעת העבודה במקום העבודה או בסמוך אליו כי ניסו להציל גוף או רכוש לא תמיד מנצלים את הזכויות השמורות להן בחוק.

אי אפשר להציג דוגמאות לתאונות עבודה בלי לציין מקרים שבהם עובד שכיר יוצא להפסקה ונפגע במהלכה. אם למשל העובד או העובדת נמצאים במסעדה שנמצאת בהסדר עם מקום העבודה אבל בדרך למסעדה הם נפגעים בתאונות דרכים שמונעת את המשך העבודה שלהם, האירוע יוכר כתאונת עבודה לכל דבר ועניין. 

נפגעתם בתאונת עבודה? יש הרבה מה לעשות, טפסים שיש למלא, איסוף ותיעוד כל השתלשלות האירועים ובעיקר הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי. אל תעברו את ההליך הזה לבד מאחר והוא חיוני לעתיד הכלכלי והרפואי שלכם.

מלאו את פרטיכם בטופס הממוחשב ועורכי הדין שלנו ישמחו להעמיד לרשותכם מידע, יעוץ, ליווי וסיוע בכל הנוגע לתביעתכם בביטוח הלאומי, כולל זכויות תאונת עבודה, הכרה בנכות והתייצבות בפני הועדה הרפואית.

ליצירת קשר מלא את הפרטים

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות