נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות בעבודה » שעות נוספות

שעות נוספות

תעריף שעות נוספות הוא התגמול הנוסף שמקבל עובד עבור שעות עבודה מעבר ללוח הזמנים הרגיל. באופן כללי, העובד זכאי לקבל תוספת שכר של 25% עבור השעתיים הראשונות של שעות נוספות, ו-50% עבור כל שעות נוספות שעבדו באותו היום.

מה אומר חוק שעות עבודה לגבי שכר גלובלי?

בשביל לדעת כמה שעות נוספות מותר לעבוד בחודש צריך להבין את הרעיון של שכר גלובלי. מודל שכר זה כולל תשלום אחיד עבור כל שעות העבודה של העובד – הכולל שעות עבודה רגילות, שעות נוספות ושעות עבודה במנוחה השבועית. אז אם רוצים לדעת איך מחשבים שעות נוספות, חשוב להכיר את ההבדלים בין מודלי ההעסקה. 

מהן שעות נוספות לבעלי משכורת חודשית?

שעות נוספות שבועיות מחושבות על ידי חלוקת השכר החודשי במספר הימים באותו חודש. עם זאת, מקומות עבודה רבים מבצעים את חישוביהם וצבירת הזכויות שלהם לפי מספר ימי עבודה, לא ימים קלנדריים. בתרחישים כאלה יש לחשב את השכר היומי על ידי חלוקת השכר החודשי במספר ימי העבודה בחודש.

מה התשלום עבור שעות נוספות לפי מספר העובדים?

גם מספר השעות שאדם יכול לעבוד ביום יכול להשתנות. ניתן להעסיק עובדים עד 14 שעות ביום (כולל שעות נוספות) עד שמונה פעמים בחודש. עם זאת, מכסת השעות הנוספות החודשית לא תעלה על 90 שעות. הוראה זו חלה בדרך כלל על מעסיקים עם יותר מ-20 עובדים שלפחות 20% מעובדיהם נעדרים ממקום העבודה עקב נסיבות שאינן בשליטת המעסיק.

אחרי כמה שעות זה שעות נוספות?

עבודת לילה מוגדרת כעבודה שבה שעתיים לפחות נופלות בין השעות 22:00 ל-6:00 בבוקר. ככזו, גם אם רק שעתיים מיום עבודה נופלות במסגרת זמן זו, העובד נחשב כעובד לילה.

כמה שעות יש בשבוע ואיך זה משפיע על חישוב שעות עבודה ביום?

תשלום שעות נוספות לעובד שעתי תקף לכל עבודה החורגת ממכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא, החל מהדקה הראשונה. ללא קשר לשאלה אם העובד מתחיל לעבוד לפני או אחרי שעות העבודה הרגילות, כל זמן החורג מהמכסה היומית נחשב שעות נוספות. חישוב השעות הנוספות הללו נעשה תחילה על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שבועי. אם השכר לא משולם, ניתן לבקש אישור מעסיק שכירים תשע"ה ואף להשתמש בו להגשת תביעה. 

שעות נוספות ביום שישי לעומת שאר השבוע

הזכאות לשעות נוספות משתנה בהתאם ללוח העבודה. עובד עם שבוע עבודה של 5 ימים זכאי לשעות נוספות על כל שעה העולה על 8.6 שעות במשך ארבעה ימים בשבוע ועל כל שעה מעל 7.6 שעות ביום החמישי. מדיניות זו החלה בעקבות שינוי שעות עבודה בחודש 2018 ועם הכנסת הסעיף בו מגדירים מספר שעות עבודה בחודש של 42 במקום 48. עם זאת, מי שעובד שבוע של 6 ימים זכאי לשעות נוספות על כל שעה מעל 8 שעות בימים רגילים ומעל 7 שעות ביום שישי.

חוק שעות נוספות עבור עובדי משמרת לילה

לעובדי משמרת לילה יש גם תקנות משלהם לגבי גמול שעות נוספות, קבלת שכר נוסף עבור כל שעת עבודה מעל 7 שעות. עם זאת, שבוע העבודה שלהם לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות. לענפים מסוימים עשויים להיות כללים נוספים על פי צווי הרחבה.

חוקי שעות נוספות עם החרגות

רשימת התפקידים שאינם מאפשרים לקבל שעות נוספות עובד שעתי כוללת שוטרים, עובדי שירות בתי הסוהר, עובדי מדינה שתפקידם דורש זמינות מעבר לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ודייגים, אנשי צוות אוויר, עובדים ברמת ההנהלה ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים למעסיק להפעיל שליטה על שעות העבודה והמנוחה שלו. ההחרגות חלות גם אם מדובר בעבודה מרכזית וגם אם זו עבודה נוספת. 

חישוב שעות נוספות חוק בימי חול

באשר לגובה גמול שעות נוספות במסגרת יום עבודה, הפיצוי בגין שעות נוספות בימי חול הוא כדלקמן: תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה ו-150% מהשעה השלישית ואילך. במקרים מסוימים, עובד עשוי להיות זכאי לתגמול גלובלי עבור שעות נוספות בשבת וחגים.

מתי מקבלים 200 אחוז על השכר?

בבחינת גמול שעות נוספות בגין עבודה בשעות מנוחה שבועיות וחגים, ישולם לעובד:

  • 175% מהשכר השעתי הרגיל עבור השעתיים הנוספות הראשונות. זה משלב פיצוי בגין עבודה בשעות מנוחה או חג (50%) ופיצוי בגין עבודה נוספת (25%) המסתכמת בתוספת של 75%.
  • 200% מהשכר השעתי הרגיל שלהם מהשעה הנוספת השלישית ואילך. מדובר בתגמול המשולב בגין עבודה בשעות מנוחה או חג (50%) וגמול עבור עבודה נוספת (50%), המסתכמים בתוספת של 100% לשכר.

כמה זה שעות נוספות בהשלמת מכסות שעות העבודה?

התשלום עבור שעות נוספות בימי מנוחה (כגון שעות עבודה בשבת) הינו השכר הרגיל (100%) ותוספת השכר עבור עבודה במנוחה. 2 השעות הנוספות הראשונות בימי המנוחה שוות ל-175% (שהם 50% + 125%), וערך השעות הנוספות מעבר לשתיים הראשונות הוא 200% (שהם 50% + 150%). כך עוברים את הרף של 150 אחוז בשבת ומגדילים אותו. 

אם עובד ישלים את מכסת שעות העבודה המלאה של 42 שעות שבועיות במהלך השבוע ועובד גם במנוחה השבועית או בחג, הוא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עבור עבודתו במהלך המנוחה השבועית או החג החל מהשעה הראשונה.

שעות עבודה נוספות לעובדים שמקבלים שכר לפי ייצור

עבור עובדים המקבלים את שכרם לפי ייצור, המעסיק ישלם:

  • עבור כל יחידה שעבדה בשעתיים הנוספות הראשונות, 1.25 מהשכר הרגיל לאותה יחידה.
  • עבור כל יחידה שנעשתה בשעות עוקבות, 1.5 מהשכר הרגיל לאותה יחידה.

תשלום על שעות נוספות בצורת מנוחה

בחלק מהמשרות, עובד המקבל משכורת חודשית יכול לקבל תגמול על שעות נוספות בצורת מנוחה, מבלי להשפיע על גובה השכר הקבוע באותו חודש:

  • מנוחה של לפחות שעה ורבע, עבור כל שעה מתוך השעתיים הנוספות הראשונות באותו יום עבודה.
  • מנוחה של לפחות שעה וחצי, על כל שעה נוספת לאחריהם.

חישוב עבודה ביום שישי לעומת אמצע שבוע

התשובה לשאלה איך מחשבים שעות עבודה היא שקודם עושים את זה על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שבועי. אם העובד חורג הן ממכסת השעות היומית והן מהמכסה של שעות עבודה שבועיות, חישוב השעות הנוספות יתבצע תחילה ברמה היומית ולאחר מכן ברמה השבועית.

שאלות ותשובות

מהו גמול שעות נוספות עבור השעתיים הנוספות הראשונות בשעות המנוחה השבועית ובחגים?

175% מהשכר הרגיל לשעה.

מהו תעריף גמול השעות הנוספות עבור כל יחידה שעבדה מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות אם עובד מקבל שכר לפי ייצור?

כיצד מחושב מספר השעות הנוספות לעובד?

מספר השעות הנוספות מחושב תחילה על בסיס יומי, ולאחר מכן על בסיס שבועי. אם חריגה גם ממכסת השעות היומית וגם השבועית, השעות הנוספות מחושבות תחילה ברמה היומית ולאחר מכן ברמה השבועית.

מה התנאי לכך שעובד יוכל לעבוד במתכונת "שעות גמישות" ללא קבלת גמול שעות נוספות בגין שעות עבודה נוספות?

הסכמה חופשית של הצדדים, חוזה עבודה כתוב מראש, תשלום חודשי קבוע, הבטחה שההסדר יועיל לשני הצדדים והיעדר ניצול או כפייה.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!