נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות לקשישים » זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד

זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד

מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית, למעט בדיור מוגן או באשפוז יום, יכולים לקבל היתר להעסקת עובד זר בהתאם לתנאי הזכאות. אוכלוסיות הזכאים כוללות אזרחים ותיקים שמתגוררים בקהילה ולא במסגרת מוסדית, חולי סרטן, חולים שעומדים להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי, בוגרים מגיל 18 שהם מקבלי קצבת שירותים מיוחדים, נכי עבודה, נכי צה"ל, הורים שכולים ואלמנות צה"ל, נפגעי פעולות איבה וילדים מתחת לגיל 18 שמקבלים גמלת ילד נכה בשיעור 100%

מהי זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד?

הזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד בישראל הייתה נושא בעל רלוונטיות רבה לאור הביקוש הגובר לטיפול סיעודי, במיוחד באוכלוסיית הגיל השלישי. מדינת ישראל הכירה בחשיבות של הבטחת טיפול סיעודי איכותי ובשל כך קבעה תקנות מסוימות להנחות העסקת עובדים זרים במגזר זה.

איך קובעים זכאות להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד?

הזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד בישראל סובבת סביב צרכיו הרפואיים והאישיים של המטופל. מי שמתגורר מחוץ למסגרות מוסדיות, לרבות מי שנמצא בדיור מוגן או מאושפז יום וזקוק לטיפול סיעודי במשרה מלאה, יכול לקבל אישור להעסיק עובד זר בתנאי שהוא עומד בקריטריונים שנקבעו.

מי ממן את העסקת העובד הזר לעומדים בתנאי הזכאות?

המעסיקים אחראים למימון העסקתם של עובדים זרים אלו. בעוד שבמקרים מסוימים, העלות יכולה להילקח בחלקה על ידי קצבת סיעוד, בראש ובראשונה באחריות בעל ההיתר. חובה לציין שכדי לקבל היתר להעסקת עובד זר בסיעוד, על המטופל להזדקק לטיפול במשך רוב שעות היום לאורך כל השבוע. זה לא תקף למי שמחפש סיוע במשרה חלקית או למי שזקוק לעזרה רק לכמה שעות או ימים בשבוע, שכן הם יכולים לבחור בעובד ישראלי.

מה ההבדל בין סוגי אוכלוסיות מבחינת הזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד?

ישנם קריטריונים שונים המבוססים על קבוצות אוכלוסייה שונות:

אזרחים ותיקים המתגוררים במסגרות קהילתיות או במוסדות דיור מוגן, אך לא במוסדות, יכולים לקבל אישור אם הגיעו לגיל פרישה. זכאותם נקבעת על פי מבחן הערכת תלות. אם הם משיגים לפחות 4.5 נקודות תלות או לפחות 4 נקודות תלות עם ציון אישי נוסף או ציון מינימלי של 0.5 בסעיף "פיקוח", הם זכאים. למי שאינו מקבל גמלת סיעוד בשל רמת הכנסתו, המבחן יכול לקבוע אך ורק זכאות לעובד זר. רמות שונות של קצבאות סיעוד ניתנות בהתבסס על סך נקודות התלות שנצברו.

  – קשישים מעל גיל 85, גם אם אינם עומדים בתנאים הנ"ל, יכולים להיחשב כזכאים אם התיעוד הרפואי הנוכחי שלהם מוכיח את הצורך בסיוע סיעודי במשך רוב שעות היום. אנשים מעל גיל 90 צריכים לפחות 4 נקודות במבחן התלות.

חולי סרטן הזקוקים להשגחה מתמדת עוברים הערכה של ועדה מקצועית, כאשר ההיתר ניתן לרוב עד שנה.

– מטופלים העומדים להשתחרר מבתי חולים או ממוסדות סיעודיים, עם הוכחה רפואית המעידה על צורך בסיוע טיפולי מתמשך, נבדקים אף הם על ידי ועדה מייעצת מקצועית. תוקף ההיתר שלהם עד שלושה חודשים והוא חל רק על עובדים זרים שכבר נמצאים בישראל.

מקבלי קצבת שירות מיוחד מגיל 18 מוערכים על ידי ועדה מייעצת לצורך דרישת מטפל. זכאים גם נכים עובדים, המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי ברמות סיוע ספציפיות. לנכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, משפחות שכולות ואלמנות צה"ל יש תנאים מסוימים שבהם הם יכולים להעסיק עובדים זרים. ילדים מתחת לגיל 18 המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור של 100% ומעלה, צורכיהם מוערכים על ידי ועדה מייעצת מקצועית.

האם ניתן לקבל זכאות להעסקת עובדים זרים לשני חולים שמתגוררים יחד?

החל מ-1 בינואר 2021, היתרים משותפים לשני חולים המתגוררים יחד אינם ניתנים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. המוסד לביטוח לאומי קובע אפשרות שעובד זר יחיד יטפל בשני חולים.

מהו התהליך שצריך לעבור כדי להעסיק עובד זר?

כדי להעסיק עובד זר, יש להבטיח אישור העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה. להארכתה יש ליצור קשר עם אגף ההיתרים – ענף סיעוד 60 יום לפני פקיעת האישור. ישנם תנאים ספציפיים שבהם קשישים מעל גיל 85, נכי צה"ל וילדים נכים יכולים להאריך את האישורים שלהם מבלי לעבור בדיקות נוספות.

למי מותר לעובד הזר להעניק טיפול בסיעוד?

חיוני לוודא שהעובד הזר המועסק מספק טיפול סיעודי רק למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. כמו כן, יש לספק להם מגורים מתאימים בבית המטופל. דרכונו של העובד הזר צריך להיות בתוקף של 18 חודשים לפחות, ואם מטופל בוחר להעסיק עובד זר במקביל להעסקתו בחברת סיעוד, שני המעסיקים נושאים בעלויות הקשורות לעבודה באופן יחסי.

מהו התהליך להערכת זכאות להעסקת עובדים זרים בסיעוד?

ראשית, יש להעריך את האדם הזקוק לטיפול כדי לקבוע את הצורך שלו במטפל. הדבר מבוסס בדרך כלל על מסמכים והערכות רפואיות, המצביעות על כך שלאדם יש מגבלות תפקודיות משמעותיות, ולכן הוא זקוק לסיוע בשגרת יומו. הערכה זו היא קריטית שכן היא מהווה בסיס למתן אישור להכנסת מטפל זר.

מה הקשר בין תנאי הזכאות לבין העובדים הזרים?

יתר על כן, ישנו דגש על כך שלא ינוצלו מטפלים זרים. על המעסיקים לוודא שלעובדי סיעוד זרים יינתנו זכויותיהם בהתאם לחוקי העבודה בישראל. זה כולל שכר ראוי, שעות מנוחה, תנאי מחייה ועוד. זכויות אלו מעוגנות בחוזים החתומים על ידי מעסיקים, והפרות עלולות להוביל לתוצאות משפטיות.

באיזה תנאי זכאות עובדי הסיעוד צריכים לעמוד כדי לעבוד בישראל?

גם לעובדי סיעוד זרים יש קריטריונים ספציפיים שעליהם לעמוד לפני זכאות לעבודה בישראל. זה כולל מגבלות גיל, בדיקות רקע ובדיקות בריאות. הם חייבים להגיע ממדינות שחתמו על הסכמים דו-צדדיים עם ישראל לגבי העסקת מטפלים סיעודיים.

שאלות ותשובות

האם תנאי הזכאות להעסקת עובדים זרים בסיעוד קשורים להכנסות משק הבית?

מבחינה כלכלית, להעסקת מטפלים סיעודיים זרים יש השלכות הן על משקי הבית והן על המשק הישראלי. היא אמנם מספקת הקלה למשפחות הדורשות מטפלים, אך מביאה עימה גם התחייבויות כספיות. 

מה המטרה של הגדרת תנאי זכאות להעסקת עובדים זרים בסיעוד?

בעוד שהמערכת מאפשרת העסקת מטפלים זרים על מנת לתת מענה לדרישת הסיעוד בישראל, היא מוסדרת בכבדות על מנת להבטיח את רווחתם הן של המטופל והן של המטפל. 

מה עושים אזרחים ותיקים שלא עונים על תנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם?

עוברים מבחן תלות.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!