דף הבית » זכויות לקשישים » זכויות ניצולי שואה

זכויות ניצולי שואה

אחרי שחוו זוועות בתקופת מלחמת העולם, איבדו את משפחתם ושרדו בקושי את התופת, זכאים ניצולי שואה שהצליחו לעשות את דרכם למדינת ישראל לכל סיוע אפשרי מהמדינה. בישראל חיים, נכן לשנת 2014 קרוב למאתיים אלף ניצולי שואה, וכחמישים מהם חיים מתחת לקו העוני. פורטל בשבילך מציג לפניכם את כל זכויות ניצולי השואה ופרטי התקשרות עם הקרנות והעמותות השונות.

הרשות לזכויות ניצולי השואה

גוף זה משמש כזרוע המדינית של ישראל ועוסק כבר למעלה מחמישים שנה בתגמול ניצולי שואה שעומדים בקריטריונים ובהגדרות החוק של נכי רדיפות הנאצים ( 1957, התשי"ז), וכן מתן מענה לותיקי המלחמה אשר עומדים בקריטריונים של חוק נכי המלחמה בנאצים (1954, התשי"ד).

הרשות לזכויות ניצולי שואה מסייעת לניצולים במימוש זכויותיהם וקבלת כל ההטבות להן הם זכאים. הרשות מעמידה בפניהם שלושה מרכזי מידע בתל אביב, ירושלים וחיפה. כמו כן, מגיעים נציגים של עובדי הרשות פעם בחודש, לישובים רבים בארץ, מצפון לדרום ומשמשים כמרכזי מידע ניידים.

זכויות ניצולי שואה- מענקים, גמלה והטבות

בתאריך 9.6.2014 אושרו בכנסת הצעות החוק שעיקרן הקמת תוכנית לאומית לסיוע לניצולי שואה. ניצולי שואה שעומדים בתנאים שהוגדרו, זכאים לקבלת תגמול ממשרד האוצר. גובה התגמול נגזר מ: גובה התגמול נגזר מגובה אחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול: בסיסי, לפי הכנסה, או מוגדל.

זכאים לקבלת התגמול הם ניצולי שואה שעומדים בתנאים הבאים:

 • עלו לישראל לפני 1.10.11953
 • אזרחים ותושבים בישראל ובאופן רצוף החל מ 1.4.1957.
 • יש עילת רדיפות, למשל שהות במחנות ריכוז, במחנות עבודה או בגטו, חיי סתר תחת זהות בדויה בשטח כבוש, בריחה מחמת פחד, גירוש הגבלת חירותם בשטח כבוש. כמו כן, אירועי עוצר במדינות כמו בולגריה ורומניה, שהיו נתונות להשפעה גרמנית ושהו שם בעוצר.
 • בריחה מחמת הפחד במדינות נוספות, למשל לוב.
 • נכות, בשיעור של לא פחות מעשרים וחמישה אחוזים, עקב רדיפות הנאצים, ובגין מחלות שיש להם קשר סיבתי לרדיפות אלו.
 • יורשים, של ניצולי שאה אשר הגישו בקשה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אולם נפטרו טרם קבלת הקצבה שהגיעה להם. סעיף זה הוא בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ואינו מקנה זכאות אוטומטית.

גובה הגמלה:

 • חוק נכי המלחמה בנאצים- על פי חוק זה, יחושב סכום התגמול החודשי בשיעור של 43.68 ₪ בגין כל אחוז נכות. החל מיום 16.2014 לא יהיה הסכום הכללי פחות מ- 2200 ₪.
 • חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק ההסדרים: גובה הגמלה על פי חוק זה, משולם מדי חודש ולפי החישוב הבא:

–          גובה התגמול תשלום חושב עד שנת 2008 לפי השיטה הלינארית, בה כל אחוז נכות מתורגם לסכום כספי ולפי אחוזי הנכות שנקבעו לכל ניצול. לפי שיטה זו, כל אחוז נכות יחושב לפי 54.04 ₪. החל מיוני 2014 לא יפחת הסכום מ- 2200 ₪.

–          תגמול בשיטת ה"מדרגות". שיטה זו התקבלה בהתאם להמלצת דורנר ובה, החל מינואר 2008, יוצמד התגמול לשבעים וחמישה אחוזים מגובה הרנטה החודשית שמשולמת על ידי גרמניה, בגין נזקי גוף ובאותה דרגת נכות.

לדוגמה: בגין אחוזי נכות בין עשרים וחמישה לשלושים ותשעה אחוזים ישולמו, החל מיוני 2014, לא פחות מ- 2200 ₪.

בגין אחוזי נכות בין ארבעים אחוזים לארבעים ותשעה ובין חמישים אחוזים לחמישים ותשעה, ישולמו לא פחות מ 2711 ₪.

בין ששים לששים ותשעה אחוזי נכות גובה התגמול יהיה לפחות 3164 ₪, בין שבעים לשבעים ותשעה אחוזים- 3609 ₪ ובין שמונים אחוזים למאה אחוזי נכות- 4502 ₪.

 • תגמול לפי הכנסה- ניצולים הזכאים לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או בהתאם לתיקון חוק הטבות לניצולי שואה, זכאים לקבלתו רק לאחר שעברו מבחן הכנסה, כאשר נזקקים ונצרכים זכאים לקבלת תגמול מוגדל שתקרתו עומדת על 8812 ₪.
 • תגמול לאלמנים ואלמנות- אלמנת או אלמן ניצול שואה שקיבל בחייו תגמול בסיסי, זכאים להמשך קבלת התגמול לתקופה של עוד שלושים וששה חודשים ואחריהם תגמול בגובה אלפיים ₪ לשארית ימיהם, ובתנאי שלא נישאו בשנית.

הטבות ומענקים

 • מענק שנתי: החל מיוני 2014 זכאים מקבלי התגמול לקבלת מענק שנתי בגובה אלפיים ₪ ובצמוד למדד המחירים.
 • דמי הבראה: מקבלי הגמלה זכאים לקבלת דמי הבראה שנתיים בגובה 2090 ₪, שהם שווי ערך לשבעה ימים.
 • זכאים לקבלת  112 ₪ עבור נסיעות להבראה וסכום של 171 ₪ עבור נסיעות להבראה הכוללת טיפולים.
 • הנחות בתשלומי ארנונה.
 • מענק כספי שנתי בגובה 350 ₪ לצורך ציוד ביתי או עזרים רפואיים.
 • מענק ביגוד בסך 407 ₪.
 • מענק דמי נסיעות ודמי ניוד לניצולים שנקבעה לכם נכות מוכרת ברגליים. הם יהיו זכאים לקבלת דמי נסיעה, בהתאם לדירוגם, החל מ- 104 ₪ לחודש וכלה ב- 588 ₪ בחודש.
 • הזכות לקבלת הלוואות לצרכים כמו רכישת רכב רפואי או טיפול רפואי, כולל טיפולי שיניים ( סכום הלוואה עד 8500 ₪ ), לצורך דיור (עד 7100 ₪), לצרכי שיפוצים (עד 5300 ₪), לצרכי שיקום (עד 3800 ₪), לרגל נישואי הילדים (עד 5300 ₪). כל ההלוואות שיאושרו, יינתנו בריבית שנתית בגובה 2.42% ועם האפשרות לפרוע אותן בעשרים וארבעה תשלומים.
 • תוספת 10 אחוזים מסכום סיוע בשכר דירה- מגיע לזכאים המקבלים גם גמלת הבטחת הכנסה.
 • הנחה בתרופות בגובה של מאה אחוזים, כלומר, פטור מלא מקופות החולים בגין צריכת תרופות.
 • מענק מצבה: מענק זה ניתן לילדיו של ניצול שואה שקיבל בחייו תגמול לפי הכנסה. זהו מענק השתתפות בהקמת מצבה לניצול השואה שנפטר. סכום המענק הוא 1523 ₪.

מענקים נוספים

לאחר התיקון לחוק בחדש יוני 2014, הורחב מספר הזכאים להטבות ומענקים. באופן זה,  מושווים תנאי הזכאות גם ליוצאי מחנות וגטאות. כמו כן, ניצול שואה שאינו מקבל קצבה ממשרד האוצר או מהקרן לניצולי שואה,, זכאי לקבלת מענק שנתי בסך 3600 ₪.

לקבלת מידע נוסף מהרשות לזכויות ניצולי שואה, הכנסו לאתר הרשות בכתובת:  https://hrights.mof.gov.il/

חשים שזכויותיכם לא מוצו במלואן? נקבעה לכם דרגת גמלה נמוכה ממה שאתם זכאים לה? פורטל בשבילך מעמיד לרשותכם את מיטב אנשי המקצוע שיסייעו לכם בהבנת התנאים והדרישות לקבלת גמלאות, הטבות ומענקים וכן לערער במקרים בהם אינכם מסכימים על הקביעה שנפסקה.

קרן לניצולי שואה

קרן זו היא עמותה אשר הוקמה על ידי ניצולי שואה ומטרתה לסייע לניצולי השאה. הקרן נוסדה בשנת 1991 והיא פועלת בסיוע מרכז הארגונים של ניצולי השואה, במטרה לסייע לניצולי שואה שניצלו אולם זקוקים לשיקום. למשל, בגילם המבוגר הם מתקשים לקיים אורח חיים תקין בעצמם, או אין להם את האמצעים למחייה, למשל רכישת מוצרים בסיסיים למחייתם. מימון הקרן מגיע בעיקרו ממשרד האוצר ומוועדת התביעות.

העמותה מסייעת לרווחת הניצולים המתקשים להשתקם ומספקת מענה ושירותים,ביניהם:

 • עזרה סיעודית
 • החזר כספי בגין הוצאות רפואיות
 • סיוע סיעודי קצר מועד לאחר שחרור מאשפוז
 • טיפולים סוציאליים אישיים
 • טיפולי שיניים בחינם, על ידי רופאי שיניים מתנדבים
 • סיוע משפטי בחינם
 • ניידת שיפוצים
 • מתן משקפיים בחינם
 • התקנת מחשבים בבתי הניצולים
 • קרן סיוע חירום.

מידע נוסף על פעילות הקרן ניתן למצוא באתר, בכתובת: https://www.k-shoa.org/

מימוש הזכויות

על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לכם, עליכם למלא את טופס התביעה לקבלת תגמול פי חוק נכי רדיפות הנאצים. על הטופס לכלול הצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים רלוונטיים. את הטופס יש להעביר לרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר. חשובלהוסיף גם מכתב מהרופא המטפל, בו ייכללו אבחנות רפואיות והתרופות אותן אתם נוטלים, כולל אבחנות נפשיות.

לאחר שטופס התביעה לתגמל התקבל, נשלח לפונה או לבא כוחו מכתב המאשר את קבלת הטופס ומספר התיק. בכל פנייה לרשות יש לציין את מספר התיק. כמו כן יש להודיע לרשות על כל שינוי בכתובת המגורים והמען למכתבים, על שינוי במצב האישי וכן, במידה ומנה לניצול השואה אפוטרופוס, יש לציין גם נתון זה. כמו כן יש לשלוח עדכון פרטי חשבון בנק במידה והשתנו. את העדכון יש לבצע טלפונית למספר 03-5682651, או במכתב המבקש לקבל טופס לעדכון מספר החשבון.

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בזכויות ניצולי השואה. כמו כן הורחב מספר הזכאים לתגמולים, מענקים והטבות. פורטל בשבילך, כשמו, הוא כאן, בשבילכם, ניצולי שואה או בני משפחתם, המבקשים לדעת את זכויותיהם ולממשן במלואן.

אם לא ברורה לכם דרגת הנכות לה אתם זכאים, גובה התגמול שמגיע לכ, מענקים והחזרים, פנו אלינו באמצעות מילוי פרטיכם בטופס במקוון וללא התחייבות. אנו נשמח להעמיד לרשותכם את מיטב המומחים ואנשי המקצוע שיסייעו לכם לממש את כל הזכויות המגיעות לכם.

ליצירת קשר מלא את הפרטים

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות