קצבת זקנה

קצבת זקנה, שנקראת גם "ביטוח אזרח ותיק", היא קצבה שנועדה להבטיח הכנסה חודשית בזקנה. אז מי זכאי לקצבת זקנה? ומה חשוב שתדעו אודותיה? כל התשובות בהמשך הכתבה!

מי זכאי ?

הזכאות לקצבת זקנה ניתנת לתושבי ישראל המבוטחים בביטוח זקנה שהגיעו לגיל שמזכה בקצבה, וכן השלימו תקופה "אכשרה". 

מהם תנאי הזכות לקצבה? 

הזכאות לקצבת זקנה ניתנת לתושב ישראל במידה והוא עומד בתנאים הבאים:

 • ראשית, עליכם להיות בגיל המזכה קצבה לפי חוק – גיל 70.
 • זכאות בגיל פרישה, חשוב לציין שגיל הפרישה עולה בהדרגה עם השנים. 
 • תוכלו לקבל את הקצבה בתנאי שההכנסות שלכם ממקום עבודה לא גבוהות מסכום של 5,032 שקלים לחודש ליחיד, הסכום לזוג עומד על 6,709 שקלים לחודש. וכן, השלמה של תקופת האכשרה.

האם קיימות תוספות לקצבת זקנה?

התשובה היא כן, יש מספר תוספות:

 • תוספת של בן זוג ובת זוג–  יש מספר אפשרויות לקבל תוספת בעקבות זוגיות. בעל של זכאית לקצבת זקנה, שנשואה לבעלה לפחות שנה, והוא בן 70 לפחות הנשוי לה שנה אחת לפחות, או שהיא בת 50 לפחות. והוא עונה על קריטריונים של מבחן הכנסות, וגם אשתו, או  שהם נשואים לפחות שנה, ויש להם ילד משותף, והיא בת 45 לפחות, ושכן היא נמצאת בגיל הזכאות לקצבה, או שהיא עונה על קריטריונים של מבחן ההכנסות.
 • תוספת תלויים – תשולם עבור בני זוג של הזכאים לקצבה, אשר לא זכאים לקבל קצבת זקנה בעצמם. וכן גם כל אחד מ-2 ילדיהם הבכורים של מקבל או מקבלת הקצבה – עקרות בית לא מקבלות תוספת בגין תלויים. 
 • תוספת ילד – אם למקבל קצבת זקנה יש ילדים מתחת לגיל 18, והם מסיימים את לימודיהם במוסד חינוכי, או מצב בו בנו מתחת לגיל 22 והוא חייל בשירות סדיר בצה"ל. ומשרת מתחת לשלוש שנים,  או שבתו נמצאת מתחת לגיל 22, והיא התנדבה לשירות לאומי, או שהיא מתחת לגיל 20 ונמצאת במסגרת קדם צבאית של צה"ל. או מצב שבנו מתחת לגיל 22 ונמצא במסלול של עתודאים, או שהוא מתחת לגיל 21 ונמצא בשנת שירות.
 • תוספת ותק – אדם הזכאי לקצבת זקנה עשוי להיות זכאי לתוספת של כ-2% מקצבתו, עבור כל שנה של ביטוח – אם הוא מבוטח למעלה מעשר השנים הראשונות. התוספת המקסימלית היא 50% מהקצבה.
 • תוספת של דחיית קצבת זקנה – תוספת שמשולמת במידה והזכאות לקצבת זקנה נדחתה בערב בעקבות הכנסה מעבודה, מעת גיל פרישה ועד גיל הקצבה לפי חוק. לרוב התוספת היא כ-5% מהסכום הכולל של הקצבה כולל התוספת של הוותק של אדם הזכאי לה אם הוא מבוטח למעלה מעשר שנים. 

מי זכאי להשלמת הכנסה?

מקבלי קצבת זקנה שהם בעלי הכנסה נמוכה, אשר עומדת במבחן הכנסות זכאים להשלמת הכנסה. תכלית התוספת היא השלמת הקצבה, לרמה של סכום ההכנסה ברמה מינימלית שכתובה בחוק. כדי לקבל את השלמת ההכנסה, תתבקשו לעמוד בקריטריונים הבאים: 

 • הסכום של קצבת זקנה שהינכם זכאים לה, כולל תוספות נוספות לא יהיה גבוה מסכום ההשלמה.
 • תהיו חייבים לשהות בישראל – במידה ותהיו במידה אחרת, לתקופה של מעל חודש, הזכאות להשלמה תהפוך למבוטלת בזמן בו אתם לא נמצאים בארץ. 
 • אנשים שהם לא חברים במושב או קיבוץ.
 • לא קיימת בעלות על כלי רכב בעלות גבוהה מ-40 אלף שקלים.
 • לא נכנס אליכם כסף לחשבון הבנק, מלבד קצבת ביטוח לאומי.

כיצד מקבלים תוספת השלמת הכנסה?

בשביל לקבל את התוספת, תתבקשו להגיש טופס מיוחד, וזאת במקביל להגשת תביעת קצבת זקנה. או אחרי זמן מסוים, וזאת בזמן בו ההכנסה ירדה משמעותית, עד לרמה של שיעור הסכום שמצוין בחוק, בגינו ניתן לקבל השלמת הכנסה. ההשלמה תועבר מהחודש בו הוגשה הבקשה, וכל עוד מבקשי הבקשה זכאים לה. אם השלמת הכנסה העוברה לחשבון המבוטח שלא כדין, ביטוח לאומי יכול לגבות אותה מגמלאות אחרות.

מי זכאי למענק פטירה?

מענק הפטירה ניתן באופן חד פעמי, ובמצב בו אין בן זוג, הוא מתקבל אצל הילד של האדם שהלך לעולמו. גובה התשלום נכון לינואר 2022 עומד על 9,129 ש"ח. בשורה התחתונה, קצבת זקנה מוענקת ניתנת לתושבי ישראל המבוטחים בביטוח זקנה שהגיעו לגיל שמזכה בקצבה, ומטרתה אבטחת הכנסה.

ליצירת קשר מלא את הפרטים

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות