נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות המשפחה » מענק לכל אזרח

מענק לכל אזרח

מהו מענק לכל אזרח?

מענק לכל אזרח הינו תשלום כספי שמועבר לכל תושבי ישראל העומדים בתנאי הזכאות לקבלתו החל מחודש אוגוסט 2020. מענק לכל אזרח ניתן עקב משבר הקורונה וזאת על מנת לספק הקלה כלכלית לאזרחים ולסייע בהנעת המשק לפעילות. 

לפי מטרת התוכנית, הזרמת הכסף לאזרחים תתבטא בהגברת הצריכה הפרטית ובכך יוזרם הכסף חזרה למשק. מענק לכל אזרח, אושר בכנסת בסוף חודש יולי 2020 במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי. גובה סך המענקים לאזרחי המדינה חוצה את הסכום של שישה מיליארד שקלים והוא למעשה המענק הרחב ביותר אי פעם שחולק בארץ. 

מי זכאי לקבלת מענק לכל אזרח?

מענק למבוגרים יינתן לכל תושב מעל גיל 18 שמשתכר עד לסכום של 651 אלף שקל בשנה. תושב המדינה שמשתכר בסכום הגבוה מ-651,000 ש"ח והוא הורה לילדים מתחת לגיל 18 יהיה זכאי למענק לכל אזרח עבור ילדיו. 

מענק לכל אזרח עבור ילדים מתחת לגיל 18 יחושב באופן הבא – הורים לעד 4 ילדים יקבלו מענק של 500 שקלים בגין כל ילד. מהילד החמישי ומעלה יעמוד גובה המענק על סכום של 300 שקלים בגין כל ילד.

מה לגבי מענק לכל אזרח למקבלי הקצבאות? 

ובכן, לפי החלטת הממשלה מבוגר מעל גיל 18 אשר זכאי לקבלת קצבה יקבל עוד 750 שקלים נוספים. הורה המקבל קצבה עבור ילד נכה יקבל מענק רגיל ולא מוגדל, בהתאם למיקום הילד במשפחה. בתא משפחתי בו שני בני הזוג זכאים לאחת מן הקצבאות הבאות – עולה נזקק, תושב חוזר נזקק, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, קצבת אזרח ותיק או שארים ישולם מענק בשיעור מוגדל רק לאחד מבני הזוג. במקרה בו מקבלים בני הזוג קצבאות שונות מהמפורטות לעיל יהיו זכאים שני בני הזוג למענק לכל אזרח בשיעור מוגדל. 

הקצבאות אשר מקנות זכאות לקבלת מענק לכל אזרח בשיעור מוגדל הן: 

 • נכי צה"ל
 • דמי מזונות
 • נכות כללית
 • הבטחת הכנסה
 • נכי איבה ואסירי ציון 
 • שירותים מיוחדים או סיעוד לאחר יציאה לפנסיה
 • קצבת נכות ושירותים מיוחדים לעולים חדשים 
 • קצבאות עולה נזקק ותושב חוזר נזקק ממשרד הקליטה
 • שארים ואזרחים ותיקים שמקבלים קצבת נכות לצד קצבת השלמת הכנסה
 • קצבת נכי מלחמה ורדיפות הנאצים ואלמנותיהם מטעם משרד האוצר 

חשוב לדעת! 

 • חיילים או מתנדבי שירות לאומי שסיימו או עתידים לסיים את שירותם במהלך 2020 זכאים לתוספת בסך 500 ש"ח למענק לכל אזרח.  
 • במקרה בו ההורים גרושים, יועבר אל חשבון ההורה אשר מקבל את קצבת הילדים התשלום בגין מענק לכל אזרח.

באתר הביטוח הלאומי מוצע סימולטור לחישוב גובה המענק על פי תנאי הזכאות השונים.

כיצד יבוצע תשלום מענק לכל אזרח?

המענק יועבר אוטומטית אל חשבונות הבנק של האזרחים הזכאים לכך, זאת לפי נתוני החשבון המעודכנים במאגר המידע של הביטוח הלאומי. לא ניתן לבקש את קבלת המענק אל חשבון בנק אחר. ניתן לפנות אל הביטוח הלאומי כדי לבדוק את פרטי החשבון אליו יתקבל המענק. במידה ובנתונים שבידי הביטוח הלאומי אין רישום מספר חשבון בנק של האזרח הזכאי למענק לכל אזרח, ניתן יהיה לעדכן את פרטי החשבון והפרטים האישיים באתר או במענה הקולי של הביטוח הלאומי.

ואם אין לי חשבון בנק? 

תושבים הזכאים לקבל מענק לכל אזרח שאין ברשותם חשבון בנק, יהיו זכאים לקבלת המענק מבנק הדואר במזומן, זאת ללא צורך בפתיחת חשבון.  

מתי אקבל את המענק?

תשלום מענק לכל אזרח יתקבל במספר שלבים, ראשית יועברו מענקים עבור הילדים ואחר כך יועברו מענקים עבור מבוגרים מעל גיל 18 במספר פעימות. 

מי הם מקבלי המענק בפועל? 

את המענק קיבלו כ99.8% מהמשפחות בישראל, מעל 97% מהאזרחים הבוגרים בישראל קיבלו את המענק. 52.6% ממקבלי מענק לכל אזרח הן נשים ו47.4% מהם, גברים. קבוצת הגיל הגדולה ביותר אשר קיבלה את המענק לכל אזרח נמצאת בטווח הגילאים שבין 36-50. 

מעל ל50% מהזכאים למענק לכל אזרח שאין ברשותם חשבון בנק ולכן נשלח המענק במזומן אל סניפי הדואר, טרם הגיעו לאסוף אותו. לפיכך, הוחלט להאריך את התקופה בה מתאפשר איסוף המענק מהדואר עד לסוף חודש נובמבר.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!