נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות לקשישים » מבחן הכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד

מבחן הכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד

מבחן הכנסות הוא אחד התנאים שבהם צריך לעמוד על מנת לקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. בשנת 2023 נקבעו תקרות הכנסה נפרדות עבור חודש ינואר, חודש פברואר והחודשים מרץ עד דצמבר, אך המצב המשפחתי לפיו קובעים את התקרה נשאר זהה: יחידים, זוגות או תוספות לסכום הכנסה על כל ילד

מהו מבחן הכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד?

למבחן ההכנסה תפקיד מרכזי בקביעת זכאותם של יחידים בישראל לגמלת סיעוד. הבנת קריטריון זה חיונית למי שהגיעו לגיל פרישה ובוחנים אם הם זכאים לסיוע כזה. למוסד לביטוח לאומי, המפקח על קצבאות אלו, יש תנאי סף ותנאים ספציפיים הקשורים להכנסה כדי להעריך מקבלים פוטנציאליים.

ממתי אפשר לעמוד במבחן הכנסה לקבלת גמלת סיעוד?

מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה בישראל עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד. עם זאת, הדבר מותנה ברמות התלות ובספי ההכנסה שלהם. כדי לייעל תהליך זה ולספק בהירות, מציע המוסד לביטוח לאומי מחשבון מקוון המיועד להערכת זכאות לגמלת סיעוד על פי הכנסה, בין היתר. פרמטרי הכנסה הם קריטיים בהערכה זו, כאשר נתונים מסוימים נקבעים כמדדים לזכאות.

מה שונה במבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד ב-2023?

לשנת 2023 נקבעו תקרות הכנסה מובחנות לחודשים שונים, עם קריטריונים ספציפיים לינואר, פברואר ולאחר מכן נפרד ממרץ ואילך. ספים אלו קובעים האם יחיד או זוג זכאים לקצבה מלאה, קצבה מופחתת של 50% או ללא קצבאות כלל.

מהו מבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד בחודש ינואר 2023?

בינואר 2023 זכאים יחידים עם הכנסה של עד 10,991 ₪ לגמלת סיעוד מלאה. למשתכרים בין 10,991 ל-16,487 ש"ח הקצבה מצטמצמת בחצי, ומקבלים קצבה מופחתת של 50% בלבד. בעלי הכנסה העולה על 16,487 שקל אינם זכאים לקצבה. זוגות, לעומת זאת, מוערכים מעט אחרת. זוגות עם הכנסה משולבת של עד 16,487 ₪ יכולים ליהנות מההטבה המלאה. אם השתכרותם המשולבת נעה בין 16,487 ל-24,730 ש"ח, הם זכאים לקצבה מופחתת של 50%. הכנסה העולה על 24,730 ש"ח משמעה זוגות אינם זכאים לגמלת סיעוד. כמו כן, עבור כל ילד, רף ההכנסה עולה עד 5,496 ₪ לקצבה מלאה. אם הגידול הקשור בילדים דוחף את ההכנסה בין 5,496 ל-8,243 ש"ח, הקצבה מופחתת ב-50%.

מהו מבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד בחודש פברואר 2023?

בפברואר 2023 בוצעו התאמות של ספי ההכנסה. ליחידים, הכנסה של עד 11,430 ₪ מבטיחה את מלוא ההטבות. השתכרות שנע בין 11,430 ל-17,145 ש"ח מובילה לקצבה מופחתת של 50%. אם הכנסתו של יחיד עולה על 17,145 ₪, הוא אינו זכאי לגמלת סיעוד. לזוגות, המשתכרים עד 17,145 ש"ח זכאים להטבות מלאות, ואילו המשתכרים בין 17,145 ל-25,718 ש"ח מקבלים קצבה מופחתת של 50%. זוגות עם הכנסה משולבת העולה על 25,718 ₪ אינם זכאים. לגבי ילדים, תוספת הכנסה של עד 5,715 ש"ח לכל ילד מביאה לקצבה מלאה, בעוד שאם התוספת היא בין 5,715 ל-8,573 ש"ח, הקצבה הופכת לקצבה מופחתת בשיעור של 50%.

מהו מבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד בחודש מרץ עד דצמבר 2023?

ממרץ 2023 ואילך, מדדי ההכנסה משתנים שוב. אנשים המשתכרים עד 11,870 ש"ח יכולים ליהנות מהטבות מלאות, ואילו בעלי הכנסה בין 11,870 ל-17,805 ש"ח מקבלים קצבה מופחתת של 50%. השתכרות מעל 17,805 ₪ פוסלת יחיד מהקצבה. זוגות עם הכנסה של עד 17,805 ש"ח זכאים לקצבה מלאה, בעוד שמשתכרים בין 17,805 ל-26,708 ש"ח מקבלים קצבה מופחתת של 50%. זוגות שהשתכרותם עולה על 26,708 שקלים אינם זכאים לגמלת סיעוד. עבור כל ילד, הזכאות להכנסה גדלה עד 5,935 ש"ח לקצבה מלאה, אך אם הסכום הנוסף נע בין 5,935 ל-8,903 ש"ח, הקצבה מצטמצמת ל-50%.

מהו מבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד לזוגות חד מיניים?

מעבר לכך, כאשר מדובר בזוגות חד מיניים, המוסד לביטוח לאומי מכיר בהם כ"זוגות" למבחן ההכנסה. אם שני בני הזוג עומדים בקריטריונים לגמלת סיעוד, הכנסתם מוערכת בנפרד. ההכנסה המשולבת מחולקת שווה בשווה. עבור זוגות עם שני ילדים, ההכנסה של כל אחד מבני הזוג מוערכת כאילו היה רווק, בתוספת סכום עבור ילד אחד. בתרחישים שבהם יש להם רק ילד אחד, הערכה של כל אחד מבני הזוג מתייחסת לתוספת של מחצית מהתוספת עבור אותו ילד.

למה צריך לדעת מהו מבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלאות סיעוד?

היכרות טובה עם הנתונים הללו והבנת ההשלכות של מבחן ההכנסה היא חיונית עבור המוטבים הפוטנציאליים. היא מאפשרת להם לנווט את תהליך הגשת הבקשה לקבלת גמלת סיעוד בצורה יעילה יותר ומבטיחה שהם יכולים לקבל החלטות מושכלות בנוגע לזכאותם.

למה משתמשים במבחן הכנסות כדי להחליט מי יקבל גמלת סיעוד?

מבחנים כאלה נועדו להבטיח שסיוע כספי יינתן למי שזקוק לו ביותר, תוך הבטחת הקצאה יעילה של משאבים ציבוריים. בהקשר של קצבאות סיעוד, מבחן ההכנסה הוא בעל משמעות מיוחדת מכיוון שהוא מבקש לסייע למי שאולי אין לו יכולת כלכלית לנהל את צרכי הבריאות והטיפול באופן עצמאי בשנותיו המאוחרות.

מה המטרה של מבחן הכנסות מבחינת ביטוח לאומי שמשלם גמלת סיעוד?

המבחן מבטיח שהנהנים מקצבאות סיעוד הם אלה הנזקקים באמת, ולא אלה שעשויים להרשות לעצמם בקלות טיפול ללא התערבות המדינה. זה חיוני למוטבים פוטנציאליים להישאר מעודכנים לגבי ספי ההכנסה וכל שינוי בהם, שכן אלה עלולים להשפיע על זכויותיהם.

שאלות ותשובות

מהי המטרה העיקרית של מבחן ההכנסה לגמלת סיעוד?

מבחן ההכנסה נועד לקבוע את הזכאות הפיננסית של אנשים המבקשים קצבאות סיעוד, תוך הבטחה שניתן סיוע לנזקקים באמת.

באיזו תדירות מתעדכנים ספי ההכנסה לתגמולי סיעוד?

תדירות העדכונים עשויה להשתנות, אך חשוב לעקוב אחר כל שינוי מדי שנה כפי שמפורסם על ידי ביטוח לאומי.

האם הנכסים האחרים שלי יכולים להשפיע על זכאותי לגמלת סיעוד, או שמא מדובר רק בהכנסה?

בעוד שמבחן ההכנסה מתייחס בעיקר להכנסה, בחלק מהמקרים עשויים להילקח בחשבון נכסים אחרים. 

אם הכנסתי חורגת מעט מהרף, האם אני נפסל אוטומטית?

לא בהכרח. מערכות מסוימות עשויות להציע הטבות מופחתות למי שחורג מהסף בפער קטן. 

היכן אוכל למצוא מידע על ספי ההכנסה הנוכחיים לגמלת סיעוד?

בדרך כלל, למוסד לביטוח לאומי או לגוף מנהל שווה ערך יהיה מידע עדכני באתר הרשמי שלהם או דרך ערוצי התקשורת הציבוריים שלהם.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!