דף הבית » זכויות נכים » פטור ממס לנכה

פטור ממס לנכה

כאשר נקבעים לאדם מאה אחוזי נכות, או שמונים ותשעה אחוזים ומעלה, הא זכאי לפטור ממס הכנסה. חישוב דרגת הנכות באחוזים נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לפניכם כל המידע וההסברים על הזכאות לפטור מס לנכה, כיצד מתבצע חישוב דרגת הנכות וכיצד לממש את הזכות הזו.

פטור ממס הכנסה לנכים

נכים רבים הממשיכים לעבוד ולהשתכר לא מקבלים הטבות וגמלאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי, בשל העובדה כי הם עובדים ומשתכרים לפרנסתם, גם אם הם מוגדרים כנכים קשים.

מדיניות המוסד לביטוח לאומי היא כי כדי לקבל זכויות נכים, כמו גמלת סיעוד, קצבת נכות כללית או גמלה לשירותים מיוחדים, צריך הנכה להוכיח כי מצבו התפקודי קשה ביותר, דבר שלא תמיד קל להוכיח.

רק לאחרונה, ובעקבות מסקנות ועדת לרון, מאפשר הביטוח הלאומי גם לעבד וגם לקבל גמלת נכות כללית. ככל שההכנסות מהעבודה גבוהות יותר, יורד סכום הקצבה, אולם אם הסכום המצטבר של ההכנסות מהעבודה בתוספת ההכנסה מקצבת הנכות הכללית הוא גבוה יותר משבעת אלפים ₪, תתבטל קצבת הנכות כליל.

מסיבה זו בוחרים נכים רבים לוותר על קצבאות וגמלאות המוסד לביטוח לאומי, ביניהם גם קצבת נכות כללית ואם מתאפשר להם, הם בוחרים להמשיך ולהתפרנס בכבוד מבלי להשען על המוסד לביטוח לאומי ועל החלטותיו.

נכים אלו לא מודעים לזכויותיהם, מאמינים כי אם הם מסוגלים לעבוד לא חלות עליהם כל זכויות מהיותם אנשים עובדים ולא מכירים בזכויותיהם על פי חוק.

פטור רפואי ממס

אחת מהזכויות שנכים עובדים רבים לא מודעים להן היא זכות פטור ממס הכנסה לנכים. הם לא מקבלים את המידע הזה משום גורם, וחבל, משום שזכות זו, פטור ממס לנכה, מזכה אותם בפטור כמעט על כל הכנסותיהם.

הזכאות לפטור ממס הכנסה לנכים, הקרוי גם פטור רפואי ממס, היא מהכנסות של עד כארבעים אלף ₪ בחודש וכחצי מליון ₪ בשנה. אם נכה משתכר מעל ארבעים אלף ₪ בחודש, הוא יידרש לשלם מס הכנסה.

כדי לקבל פטור רפואי ממס, על הנכה להציג דרגת נכות רפואית בשיעור של לפחות תשעים אחוזים.

חישוב דרגת הנכות בביטוח הלאומי

שיטת חישוב דרגת הנכות מתבצעת במוסד לביטוח לאומי על פי שקלול דרגת הנכות של כל המחלות מהן הוא סובל ולא באמצעות נוסחה חשבונאית רגילה בה מחוברות כל הנכויות.

למשל, אם לאדם שתי בעיות רפואיות שונות, האחת מקנה לו ארבעים אחוזי נכות ואיל השנייה מקנה לו חמישים אחוזי נכות, לפי השקלול אחוזי הנכות הכוללים והמשוקללים של יהיו שבעים וארבעה אחוזים ולא תשעים אחוזים.

ההסבר לכך הוא כי נוסחת המוסד לביטוח לאומי מחשבת את אחוזי הנכות מהמחלה הראשונה במלואם אולם בגין הנכות מהמחלה השנייה יקבל האדם רק ארבעים אחוזים מששים האחוזים שנותרו, כלומר, עשרים וארבעה אחוזים.

יצוין כי כשמדובר בנכות או ליקוי קשה באיברי גוף זוגיים, כמו שתי רגליים וכדומה, תהיה שיטת החישוב באמצעות חיבור חשבונאי רגיל בו תחוברנה הנכויות ולא יבוצע שקלול שלהן.

כדי לקבל פטור ממס הכנסה לנכים במלואו, צריכה להתקבל תוצאה של תשעים אחוזים ומעלה של כלל הנכויות.

כדי להגיע לסך כל תשעים אחוזים של נכות משוקללת, צריכה דרגת הנכות המצטברת של כל הנכויות להיות גבוהה יותר ממאה אחוזים.

מרגישים שהחישוב של דרגת הנכות המשוקללת שלכם אינו צודק? לא מצליחים להתמודד עם הוועדה הרפואית העוסקת בפטור ממס הכנסה לנכים? פורטל בשבילך מעמיד לרשותכם מגון עורכי דין המתמחים בייצוג בפני וועדות רפואיות ויוכלו לקדם את ענייניכם לקבלת זכאותכם לפטור ממס.

 כיצד מתבצעת התביעה לקבלת פטור ממס לנכה

ראשית יש למלא מספר טפסים, ביניהם:

  • בקשה לפטור ממס- טופס זה נשלח לאחר מילויו לנציבות מס הכנסה. כשפקיד השומה במס הכנסה יקבל טופס זה, הוא ישלח לתובע מספר טפסים נוספים והפנייה לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.
  • טופס קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה- בטופס זה יפורטו הליקויים הרפואיים שבגינם נתבעת הנכות.
  • טופס אישור מסירת מידע- טופס זה מכיל הצהרה על ויתור סודיות רפואיות של התובע, בפני מס הכנסה ובפני המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת: הגוף אליו מפנה אגף מס הכנסה את התביעות לפטור ממס הכנסה הוא המוסד לביטוח לאומי, המקים ועדה רפואית לקביעת דרגת נכות לצורך פטור ממס. הליך זה כרוך בתשלום, מאחר וזהו "שירות" שמספק הביטוח הלאומי למס הכנסה.

לאחר מילוי הטפסים והגשתם, יקבל התובע מפקיד השומה מסמך הפנייה לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. למסמך זה יצורף שובר לתשלום אגרה, אותו יש לשלם ולשלוח לביטוח הלאומי, יחד עם טופס ההפניה ואישורים רפואיים וטפסים רלוונטיים נוספים.

המוסד לביטוח לאומי מצידו, לאחר שקיבל את כל הטפסים, יזמן את התובע להתייצב בפני וועדה רפואית, שבסיומה היא תקבע את גובה הנכות הרפואית של התובע. במידה ונקבעה דרגת נכות רפואית של תשעים אחוזים ומעלה, יקבל התובע מפקיד השומה אישור הנקרא קביעת אחוזי נכות לפקודת מס הכנסה,אישור רשמי לזכאות התובע של פטור ממס לנכה.

במקרים בהם תקבע הוועדה הרפואית אחוזי נכות בדרגה שהיא פחות משתעים אחוזים, יכול התובע לערער על ההחלטה. גם פקיד השומה רשאי לערער על ההחלטה, במידה והוא סבור כי נקבעו אחוזי נכות גבוהים מדי לתובע. את הערעור, הן מצד התובע והן מצידו של פקיד השומה, יש להגיש בתוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה של הוועדה.

עמידה על זכויותיכם אינה תמיד קלה. היא גם מלווה פעמים רבות בחוסר ידיעה וחוסר הבנה של החוק. כדי לצלוח בשלום את דרך החתחתים של מס הכנסה ושל המוסד לביטוח לאומי, נדרשת יד מקצועית שתלווה אתכם.

מלאו את פרטיכם בפורטל בשבילך וקבלו סיוע מקצועי של עורכי דין מומחים בדיני הביטוח הלאומי ומכירים את אופי התנהלות הוועדות הרפואיות שלהן. עוד עומדים לרשותכם מגון יועצי מס ורואי חשבון מומחים, ליעוץ והכוונה בכל הנוגע לפנייה למס הכנסה וחישוב ההחזרים שלכם על פי החוק, גם רטרואקטיבית.

 

ליצירת קשר מלא את הפרטים

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות