נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות נכים » קצבת נכות 2024

קצבת נכות 2024

החל מ-1 בינואר 2024, המוסד לביטוח לאומי בישראל קבע סכומי קצבה ספציפיים לאנשים עם מוגבלות, על בסיס דרגת אי כושר עבודה. העלאת קצבת נכות נועדה להצמיד את הקצבאות לשכר הממוצע במשק. כמו כן, תוספות לקצבת הנכות הבסיסית ניתנות גם לילדים ובני זוג בתנאים מסוימים. במילים אחרות, זהו תהליך שמעיד במובן מסוים על העלאת שכר הנכים.

 • לבעלי דרגת אי כושר עבודה מלאה (100% או 75%), קצבת הנכות החודשית היא 4,291 שקל.
 • בעלי דרגת אי כושר עבודה של 74% מקבלים 2,925 שקל
 • בדרגת אי כושר של 65% מקבלים 2,636 שקל
 • בדרגת אי כושר של 60% מקבלים 2,476 שקל בחודש.

קצבת נכות עם ילדים

עבור שני הילדים הראשונים, שהם מתחת לגיל 18, משרתים בצבא או בשירות לאומי (עד גיל 24), או עונים להגדרה של ילד לפי חוק ביטוח זקנה, גובה תוספת לנכים משתנה לפי דרגת הנכות.

 • בדרגה מלאה (100%) מדובר ב-1,106 ש"ח
 • כאשר בדרגות חלקיות של 74% הסכום הוא 818 ש"ח
 • כאשר בדרגות חלקיות של 65% הסכום הוא 719 ש"ח
 • כאשר בדרגות חלקיות של 60% הסכום הוא 664 ש"ח

לשם השוואה, מבחינת קצבת ניידות סכום עומד החל מאוגוסט 2022 ועד היום על 2,467 ש"ח בחודש. זה גם סכום שזהה לקצבת ניידות שמקבלים בעלי רישיון נהיגה עם 100% מוגבלות בניידות – במידה ומדובר על כלי רכב שיש לו נפח מנוע של עד 1.8 סמ"ק. 

העלאת קצבאות נכות לפי כושר השתכרות לבני זוג

תוספות זוגיות ניתנות במידה ובן הזוג משתכר עד 7,146 ₪ ברוטו בחודש ואינו מקבל קצבה אחרת.

סכום התוספת תלוי שוב בדרגת אי הכושר

 • דרגה מלאה (100%) מקבלת 1,382 ש"ח
 • דרגות חלקיות של 74% מקבלים סכום של 1,023 ש"ח
 • דרגות חלקיות של 65% מקבלים סכום של 898 ש"ח
 • דרגות חלקיות של 60% מקבלים 829 ש"ח

יש לציין כי עבור אנשים עם 74%, 65% או 60% נכות המשתכרים מעל 2,633 ש"ח ברוטו בחודש, עדיין זמינה תוספת מלאה לבן הזוג ו/או הילדים.

קצבאות ביטוח לאומי עם הכנסות ממקורות אחרים

הכנסה ממקורות אחרים מלבד עבודה, כגון פנסיה, שכר דירה או קצבאות אחרות, משפיעות על סכום התוספת. 1,425 ש"ח ראשונים של הכנסה כזו אינם נחשבים, אך כל סכום מעל רף זה מנוכה מהתוספת. עם זאת, סך הקצבה שתשולם לאחר כל הפחתה כאמור לא יפחת ממלוא הקצבה החודשית בסך 4,291 ₪.

תשלומי מזונות בחישוב קצבת נכות

תשלומי המזונות מטופלים באופן שונה בחישוב הקצבאות הללו. מזונות המשולם על ידי האב עבור ילדים אינם מופחתים מהתוספת לילדים בקצבת נכות האם. עם זאת, מזונות המשולמים עבור האם נחשבים כהכנסה שאינה מעבודה ומנוכים מהקצבה עבור הילדים.

עלייה בקצבאות הנכות ב-2024 באחוזים

נכון לינואר 2024, קצבאות הנכות בישראל עלו בכ-5.5%. עלייה זו צמודה לשכר הממוצע במשק והיא תוצאה של רפורמות בעקבות מחאת 2018 של אנשים עם מוגבלות. מנגנון קישור זה מבטיח שקצבאות הנכות יישארו בהתאמה לשינויים הכלכליים, ומספקים תמיכה משמעותית לנזקקים.

העלאת מסמכים לביטוח לאומי לקבלת קצבאות נכות

קצבת הנכות הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי בישראל היא מערכת תמיכה חיונית שנועדה לסייע לאנשים החיים עם מוגבלות. קצבה זו נועדה להציע סיוע כלכלי ולשפר את איכות החיים למי שמתמודד עם אתגרים עקב מוגבלותם. בשביל לקבל אותה, יש לבצע העלאת מסמכים לביטוח לאומי ולעמוד בתנאים. אחרי שנרשמים לאתר, אפשר גם לעקוב דרכו אחרי שעות עבודה ביטוח לאומי. 

זכאות לקצבת נכות

כדי להיות זכאי לקצבת הנכות, על המבוטח לעמוד בקריטריונים ספציפיים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי. קריטריונים אלו כוללים לרוב את חומרת ואופי הנכות, דרישות הגיל ומעמד התושבות בישראל. קביעת הזכאות מבוססת על הערכה יסודית של אנשי רפואה ועל הנחיות המוסד לביטוח לאומי. 

השוואה בין 2024 לשנים קודמות בקצבת נכות

חוץ מהסכומים שהשתנו, ההבדל העיקרי הוא בין 2024 ל-2021: בשנת 2021, שולם מענק חד פעמי למקבלי קצבת הנכות הכללית, באופן אוטומטי ובשתי פעימות. 

חישוב הקצבה לנכות לפי השכר הממוצע במשק

גובה קצבת הנכות שמקבל יחיד מחושב על סמך גורמים שונים, לרבות דרגת הנכות, מצב המחייה של הפרט וכל צרכים מיוחדים נוספים שיהיו לו. המוסד לביטוח לאומי מפעיל מערכת מפורטת להערכת רמת הנכות, אשר משפיעה באופן ישיר על גובה הקצבה. במקביל, השכר הממוצע במשק משפיע על הקצבאות ועשוי להגדיל או להוריד אותן. 

תהליך הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות

האתר של המוסד לביטוח לאומי דומה לאתרי קופות החולים וההתמצאות בו נוחה. לכן, תהליך הגשת הבקשה כולל מתן תיעוד רפואי לגבי הנכות, זיהוי אישי וכל מידע רלוונטי אחר שיכול לתמוך בתביעה. במקביל, יכול להיות שיהיה צורך להשיג מקופת חולים כללית תיק רפואי. תיק אישי כללית מופיע באתר הקופה או במרפאות. המוסד לביטוח לאומי רשאי גם לדרוש בדיקה רפואית על ידי אחד הרופאים הממונים על מנת לאמת את הנכות.

ערעור על ההחלטה

במקרים בהם הבקשה לקצבת נכות נדחתה, או שהפרט אינו שבע רצון מההחלטה לגבי גובה הקצבה, מתקיים הליך ערעור. המועמדים יכולים לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי, אשר תיבחן על ידי ועדה אחרת או, במקרים מסוימים, עשויה להידרש להתערבות משפטית. אם צריכים עזרה וייעוץ, אפשר לפנות לסוכנות שקל פנסיה שמטפלת גם בנושאי בריאות וסיעוד. 

שאלות ותשובות

מהי קצבת הנכות החודשית בגין אי כושר מלא?

עבור אובדן כושר עבודה מלא (100% או 75%), הקצבה החודשית היא 4,291 שקל.

כיצד מחושבות תוספות ילדים לקצבת נכות?

תוספות ילדים משתנות לפי דרגת אי כושר, כאשר אי כושר מלא ב-1,106 שקל ואי כושר חלקי (74%, 65%, 60%) מספקים סכומים נמוכים יותר.

האם בן זוג יכול לקבל תוספת ומהם הקריטריונים?

כן, בני זוג יכולים לקבל תוספת אם הכנסתם היא עד 7,146 ש"ח ברוטו לחודש והם אינם מקבלים קצבאות אחרות, כאשר הסכום תלוי בדרגת אי הכושר של המקבל.

כיצד משפיעה הכנסה שאינה מעבודה על קצבת הנכות?

מהתוספת מנוכה הכנסה שאינה מעבודה מעל 1,425 ש"ח, אך סך הקצבה לא יפחת מ-4,291 ש"ח.

האם קצבאות הנכות עלו ב-2024?

כן, ב-2024 עלו קצבאות הנכים בכ-5.5%, צמודות לשכר הממוצע במשק בעקבות רפורמות שנבעו ממחאת הנכים ב-2018.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!