נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות נכים » קצבת נכות לעקרת בית

קצבת נכות לעקרת בית

עקרת בית שנקבעה לה דרגת נכות על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 50% לפחות ושפקיד התביעות קבע שאיבדה לפחות 50% מהכושר שלה לתפקד במשק בית זכאית לקצבה חודשית. בדרגת נכות מלאה של 75% או 100% הקצבה היא 4,063 ש"ח, בדרגה חלקית בשיעור 74% הקצבה היא 2,770 ש"ח, בדרגה חלקית בשיעור 65% הקצבה היא בסך 2,496 ש"ח ובדרגה חלקית בשיעור 60% הקצבה היא בסך 2,345 ש"ח.

מהי קצבת נכות לעקרת בית?

חוק הביטוח הלאומי מבחין בין אישה נכה מבוטחת לבין עקרת בית נכה. תושבת ישראל המזדהה כאישה נכה יכולה להגיש תביעה לקצבת נכות כללית בשתי דרגות: אם היא נחשבת עקרת בית נכה, מתבצעת בדיקת יכולת תפקוד במשק הבית. לחילופין, אם מדובר בנכה שכירה או עצמאית, כושר ההשתכרות שלה תוערך במהלך ביקור אישי.

איך מוגדרת עקרת בית נכה?

ככלל, עקרת בית מוגדרת כתושבת ישראל שגילה בין 18 לגיל פרישה 62, שאינה עובדת, נשואה או מוכרת בציבור, ובעלה או בן זוגה מבוטחים בביטוח זקנה ושאירים. עקרת בית נכה, לעומת זאת, היא בדרך כלל אישה שבגלל ליקוי רפואי איבדה לפחות 50% מכושר התפקוד שלה בתוך משק הבית. זה לא כולל נשים שעבדו כשכירה או כעצמאית במשך 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים במהלך 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה או להפסקת העבודה למי שהפסיק לעבוד לאחר הגשת התביעה. 

כיצד נקבעת קצבת נכות לעקרת בית?

בהתאם לחוק, דרגת אי הכושר של כל מבוטח נכה מוערכת לפי התעריפים הבאים: 60%, 65%, 74% ו-100%. בעלי שיעור אי כושר של 75% ומעלה מתייחסים כאל 100% אי כושר. קביעת מידת חוסר היכולת לתפקד במשק בית תלויה במידת הליקוי של עקרת הבית ובאופן שבו היא משפיעה על יכולתה לבצע מטלות במשק בית סטנדרטי. כושר התפקוד מוערך במכונים ייעודיים להערכה תפקודית, ודרגת נכות רפואית הנמוכה מ-50% שוללת זכאות לקצבת נכות.

מהם הסכומים המעודכנים של קצבת נכות עבור עקרת בית נכון ל-2023?

סכומי קצבת הנכות נקבעים לפי מידת אי יכולתה לתפקד במשק הבית. החל מיום 1.1.2023 הקצבאות החודשיות עומדות על 4,063 ש"ח לדרגת אי כושר מלאה, כאשר לדרגות חלקיות נקבעים סכומים של 2,770 ש"ח ל-74%, 2,496 ש"ח ל-65% ו-2,345 ש"ח ל-60%.

קצבת נכות לעקרת בית עם תוספת לילדים

עקרות בית נכות זכאיות לתוספות עבור ילדיהן, אך לא עבור בני זוגן. תוספת ילדים זו משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים, כאשר כל ילד מקבל 40% מהקצבה הבסיסית המשולמת לעקרת הבית הנכה, מה שהופך את הסכום המרבי ל-919 ש"ח לילד. 

עד מתי משלמים תוספת לילדים של נכה עקרת בית?

התוספת משולמת עבור ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים, משרתים בצבא או בשירות לאומי ועדיין לא מלאו להם 24 שנים, או כאלו העונים להגדרה של ילד. גובה התוספת נקבע לפי דרגת אי כושר: 1,048 ש"ח לדרגה מלאה, 776 ש"ח ל-74%, 681 ש"ח ל-65% ו-629 ש"ח ל-60%.

ניכוי תוספת ילדים מעקרת בית נכה שיש לה הכנסה 

עקרת בית נכה שיש לה הכנסה שאינה מעבודה, כגון קצבה, שכר דירה, קצבאות אחרות או השקעות, ינוכה מתוספת ילדיה את סך ההכנסה שלא מעבודה. ללא קשר, הקצבה המשולמת לאחר ההפחתה לעולם לא תפחת מקצבה חודשית מלאה בסך 4,063 ₪. ההפחתה תתבצע מסכום הקצבה התיאורטית המקסימלית לעקרת בית נכה בתוספת קצבת הילדים ולעולם לא תפחית את קצבת הנכות בפועל של המבוטח.

קבלת קצבה לאחר הגעה לגיל פרישה

עקרת בית נכה שקיבלה קצבת נכות כללית והגיעה לגיל פרישה זכאית לקצבת זקנה, גם אם לא השלימה תקופת אכשרה. קצבת הזקנה לא תופחת מקצבת הנכות האחרונה שהתקבלה. כאשר אישה מגישה תביעה לקצבת נכות, נבדק מעמדה כדי לקבוע האם היא כשירה כעקרת בית נכה, ובמקרה זה נבדקת תפקודי משק הבית שלה, או כנכה, ובמקרה זה נבחנת כושר ההשתכרות שלה.

עדכון קצבאות נכות לעקרות בית

כדי להבטיח חישוב נכון של הקצבאות, חיוני ליידע את הרשויות הרלוונטיות על כל שינוי שעלול להשפיע על הזכאות לקצבה או על תשלום הקצבה תוך 30 יום ממועד השינוי. זה כולל שינויים בהכנסה של התובע ושל בן זוגם, שינויים במצב המשפחתי, שינויים בכתובת או במספר טלפון ושינויים בפרטי חשבון הבנק. את האחרון ניתן לעדכן ישירות דרך האתר הרשמי.

ניכוי דמי בריאות מעקרת בית שמקבלת קצבת נכות

כאשר תובע אינו עובד, מנוכים דמי ביטוח בריאות מקצבת הנכות על ידי הביטוח הלאומי. אם התובע יתחיל לעבוד, לעומת זאת, דמי ביטוח הבריאות ינוכו משכרם במקום. לפיכך, יש להודיע לרשויות עם תחילת העבודה, לאחר קבלת תלוש השכר הראשון, להפסיק את ניכוי דמי הבריאות מהקצבה. מכיוון שהקצבאות מחושבות על סמך הכנסה, יש לדווח בהקדם על כל שינוי בהכנסה. הדבר מאפשר התאמת סכום הקצבה ועוזר להימנע מהצטברות חוב.

פנייה למוסד לביטוח לאומי לצורך עדכון

שינויים בהכנסה ניתן למסור לביטוח הלאומי באמצעות שליחת מסמכים רלוונטיים כגון תלוש השכר האחרון אם החלה העסקה או אם חל שינוי בהכנסה. במידה והעבודה הופסקה, יש להגיש אישור הפסקת העבודה מהמעסיק. ניתן להעביר מסמכים אלו ישירות דרך האתר הרשמי, או לחילופין לשלוח בפקס, בדואר או באופן אישי בסניף מקומי.

שאלות ותשובות

מי נחשבת עקרת בית נכה לפי חוק הביטוח הלאומי בישראל?

עקרת בית נכה מוגדרת כתושבת ישראל, בגיל שבין 18 לגיל פרישה, נשואה, אינה עובדת ובעלה מבוטח בביטוח הלאומי בביטוח זקנה ושאירים. עליה להיות בעלת ליקוי פיזי, נפשי או לידה שמפחית את יכולתה לבצע משימות ביתיות רגילות ב-50% או יותר.

מה קובע את גובה תוספת הילדים שמקבלת עקרת בית נכה?

גובה תוספת הילדים נקבע לפי דרגת אי הכושר של עקרת הבית הנכה. 

כיצד משפיעה הכנסה שאינה מעבודה על גובה הקצבה שמקבלת עקרת בית נכה?

הכנסה שאינה מעבודה, כגון פנסיה, שכר דירה, מלגות, קצבאות אחרות או רווחי השקעה, מנוכה מתוספת הילדים שמקבלת עקרת בית נכה. 

על אילו שינויים צריכה עקרת בית נכה לדווח לביטוח הלאומי?

יש לדווח על שינויים בהכנסה של התובע ושל בן זוגם, במצב המשפחתי, בכתובת או במספר הטלפון ובפרטי חשבון הבנק תוך 30 יום. 

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!