נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

נעזור לך למשש את זכויותך לקבלת פיצוי במהירות ובסודיות מלאה

דף הבית » זכויות נכים » הנחה בארנונה לנכים

הנחה בארנונה לנכים

הרשויות המקומיות מעניקות הנחות בארנונה לנכים ואנשים עם מוגבלויות תוך התניה לעמידה בקריטריונים לזכאות. הנחה לנכים בארנונה לא תמיד מחויבת על פי חוק, מה שנותן לרשויות המקומיות את שיקול הדעת לקבוע כללים ספציפיים או להימנע מלהציע הקלות אלו.

למי מגיע הנחה בארנונה?

זכאות להנחה בארנונה נקבעת על ידי העירייה והמוסד לביטוח לאומי. גמלאי זקנה לנכים ומקבלי קצבת נכות מעבודה, בהגיעם לגיל פרישה, זכאים להנחה של עד 100%, בדרישת חובה כי ההנחה תחול על שטח עד 100 מ"ר. אנשים המקבלים קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה יכולים לקבל עד 80% הנחה. בעלי נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, כפי שייקבעו על ידי גורמים כמו הועדה הרפואית של משרד הביטחון או ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי, יכולים לקבל הנחת ארנונה לנכים של עד 40%.

מהי הנחה בארנונה לנכים ילדים?

מקבלי קצבת ילד נכה וקצבת נכות כללית, המתגוררים עם הוריהם, עשויים להיות זכאים לקבל הנחה לנכים של עד 33%. הנחה בארנונה לילד נכה חלה גם על ילדים באומנה העומדים בקריטריונים ולשטח של עד 100 מ"ר. מספר קבוצות נוספות, ביניהן נכים ותיקי מלחמה, נכי צבא ההגנה לישראל, נפגעי פעולות איבה ומקבלי הטבות לפי חוק המשטרה וחוק שירות בתי הסוהר, זכאיות להנחה של עד 66.66%. הנחות אלו חלות על עד 70 מ"ר בדירות המאכלסות עד ארבעה נפשות או 90 מ"ר בדירות עם חמישה תושבים ומעלה.

מהי הנחה בארנונה לניצולי שואה?

ניצולי שואה או נכים שהם אסירי ציון המקבלים פיצויים יכולים ליהנות מהנחה של עד 66% בתשלום מיסי הארנונה, החלה על אותם תנאי אכלוס שטח ודירה. במקרים אחרים של הנחות לנכים, אנשים המבקשים לקבל נכות רפואית כללית המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי (שאינה קשורה לתביעת קצבת נכות) יכולים לפנות לרשות המיסים ולעבור בדיקה בוועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

מה צריך לעשות על מנת לקבל הנחה בארנונה לנכים?

על מנת לממש זכויות אזרח ותיק ארנונה או לקבל הנחות בתשלומי ארנונה לנכים ובעלי מוגבלויות, יש לפנות לאגף גביית ארנונה ברשות המקומית ולמלא טופס בקשה להנחה בארנונה. חלק מהרשויות המקומיות מציעות טפסים להורדה באתרי האינטרנט שלהם מטעמי נוחות. על המועמדים לצרף את הטפסים שלהם במסמכים המאשרים את זכאותם, כגון הוכחת קצבאות שקיבלו או קביעת נכות רפואית. הנחות רטרואקטיביות עשויות להיות מוענקות על ידי חלק מהרשויות המקומיות בהתאם לכללים שנקבעו.

מה צריך לעשות כדי לערער על החלטה שקשורה לזכויות נכים בארנונה?

המעוניינים לערער על החלטת ארנונה של רשות מקומית יכולים לפנות לגזבר הרשות המקומית. חשוב לציין שלא ניתן להכפיל את ההנחות, כלומר אנשים הזכאים להנחות מרובות יקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר הרלוונטית בלבד. באופן דומה, אם שני אנשים זכאים גרים באותו נכס, חלה הנחה אחת בלבד. הרשויות המקומיות קובעות ומפרסמות מדי שנה שיעורי הנחה בצו המס. 

מהן נסיבות חריגות בהן אפשר לקבל הנחה גבוהה ויתר בארנונה לנכים?

בנסיבות חריגות ניתן להגיש בקשה לקבלת הנחת ארנונה של עד 70% מטעמי "צורך" בשל הוצאות חריגות גבוהות מטיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, או ירידה משמעותית ובלתי צפויה במצב הכלכלי. הזכאות להנחה נקבעת במקרים אלו על פי הכנסה וגודל משק הבית. לבסוף, יש לשלם את מלוא סכום הארנונה עד סוף שנת המס כדי לזכות בהנחה. אם לא עושים את זה, עלולים לספוג חיוב של מלוא הסכום ללא כל הנחה.

נושא הנחות בארנונה ליחידים עם מוגבלות הינו משמעותי ורלוונטי. הרשויות המקומיות מכירות בכך שאנשים אלו, לרוב בעלי הכנסה מוגבלת, עלולים למצוא בתשלומי הארנונה נטל משמעותי. לכן, הנחות אלו נועדו להקל על העומס הכלכלי שלהן.

התאמת הנחה בארנונה לנכים למצב הרפואי

הקלות במס או הנחות ארנונה תמיד נקבעות בהתאם למצבו ונסיבותיו של הפרט. למשל, מקבלי קצבאות זקנה ונכות מעבודה עשויים לקבל הנחה מלאה, מה שמדגיש את המאמץ של הרשויות המקומיות לתמוך בכמה מהחברים הפגיעים ביותר בחברה. זאת ועוד, ההפרשה לאנשים עם קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה מלמדת על הכוונה להציע סיוע פרופורציונלי לדרגת הנכות.

גם בעלי נכות רפואית של 90% ומעלה מקבלים הנחה משמעותית. זה כולל אנשים שנכויותיהם אומתו על ידי גורמים שונים, כגון משרד הביטחון או ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי. הכללת הגופים השופטים השונים הללו מרחיבה את מגוון האנשים העשויים להיות זכאים להקלה זו.

הבדלים בין קבוצות הזכאיות להנחה

משקי בית עם ילדים נכים או ילדי אומנה העומדים בקריטריונים מסוימים לזכאות יכולים ליהנות מהנחות אלו. קבוצות נוספות הזכאיות להנחות כוללות נכים ותיקי מלחמה, נכי צבא הגנה לישראל, נפגעי פעולות איבה ומי שמקבל הטבות לפי חוק המשטרה או חוק שירות בתי הסוהר. הנחות אלה לא רק מכירות בקורבנות שהקבוצות הללו הקריבו, אלא גם מציעות דחייה כספית מסוימת. בנוסף, להנחה זכאים גם ניצולי שואה ונכי ציון המקבלים פיצויים. הכרה זו מגיעה גם לאנשים אשר התמודדו עם מצוקה וקשיים קיצוניים.

מדוע קיימות מגבלות על ההנחות בארנונה?

הנחות אלו בארנונה מגיעות עם כללים ספציפיים. לדוגמה, נכס אחד יכול לקבל הנחה אחת בלבד, ואם אנשים זכאים לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף שנת הכספים, הם עשויים יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה. הסיבה למגבלות היא למנוע ניצול לרעה של תנאי החוק.

שאלות ותשובות

מי זכאי להנחה בארנונה?

קיימים סוגים שונים של זכאות לקבוצות שונות באוכלוסייה, ביניהן מקבלי קצבאות זקנה ונכות בעבודה, אנשים עם נכות רפואית של 90% ומעלה ומשקי בית עם ילדים נכים ועוד.

האם אדם יכול לקבל הנחות מרובות?

לא, אדם שזכאי להנחות מרובות יקבל רק את ההנחה הגבוהה ביותר הרלוונטית.

כיצד מגיש אדם פרטי בקשה להנחה בארנונה?

יחידים יכולים להגיש בקשה באמצעות פנייה לאגף גביית ארנונה ברשות המקומית שלהם ומילוי טופס בקשה להנחה בארנונה. 

מה קורה אם אדם זכאי לא ישלם את מלוא הארנונה עד סוף שנת הכספים?

אם לא תשולם מס הארנונה המלא עד סוף שנת הכספים, ניתן לחייב את הפרט במלוא הסכום ללא ההנחה. כדי להימנע מכך, יש לעקוב אחר מועדי התשלום כפי שנקבעו בחוק. 

האם ניתן לערער על החלטת ארנונה של רשות מקומית?

כן, המעוניינים לערער יכולים לפנות לגזבר הרשות המקומית.

נגישות

סובל ממחלה או פציעה? ייתכן ומגיע לך כסף רב!
השאר פרטים לבדיקת זכאות

מעוניין להוציא תו נכה?

בדיקת זכאות ללא עלות! קבלו תשובה תוך 15 יום!